Katainen hoppas på debatt om EU:s framtid

EU borde jobba för att fördjupa försvarssamarbetet och valutaunionen, säger Jyrki Katainen, vice ordförande för EU-kommissionen. Bild: Lehtikuva/Jussi Nukari

Det är viktigt att alla EU-länder för en diskussion om vad de vill med EU, säger Jyrki Katainen, vice ordförande för EU-kommissionen. När Storbritannien lämnar unionen förändras den med mer än att antalet medlemsländer blir ett färre.

För två veckor sedan lade EU-kommissionen fram ett dokument om unionens framtid som debattunderlag. Dokumentet innehåller fem olika utvecklingsvägar.

– Jag hoppas att debatten snarare förs om innehållsfrågor än om tekniska lösningar, säger Katainen.

Själv menar han att EU nu borde jobba för att fördjupa försvarssamarbetet och valutaunionen, stoppa klimatförändringen, utveckla handelspolitiken och försvara de europeiska liberala värderingarna.

Katainen är oroad för situationen i Polen och Ungern och säger att det är väldigt viktigt att alla medlemsländer erkänner rättsstatsprincipen.

– Debatten om de grundläggande värderingarna måste föras på nytt. Har ett parti som fått majoritet i val rätt att skrota pressfriheten?  

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning