Kasta granen i sjön – hjälp abborren att föröka sig

Abborren har lagt sitt band med rom på julgranens grenar.Bild: Finlands fritidsfiskare/Juha Ojaharju

Vad händer med julgranen efter trettondagen? De som förfogar över en eldstad bränner säkert upp den, andra ställer den intill soptunnan på gården. Det finns också ett bättre alternativ.