Kartlägg kompetens snabbare

Bild: Lasse Lehtinen

När antalet asylsökande ökade kraftigt talades det om vikten av utbildnings- och kompetenskartläggningar. Från årsskiftet ser det ut att bli praxis.

Sommaren och hösten 2015 överraskades Finland och Europa av folk på vandring från Mellanöstern, Afrika och Asien. Nästan 32 500 personer sökte asyl i Finland. Följande år var de sökande 5 600.Finland...