Kärnkraften är inte utsläppsfri

Det finns knappast någon industriell produktion som är utsläppsfri.

I en artikel (HBL 27.9) skriver Peter Buchert att elproduktionen i den tredje reaktorn i Olkiluoto kommer att vara utsläppsfri. Det är ett mycket slarvigt – och osant – påstående som inte hör hemma i en seriös dagstidning.

Det finns knappast någon industriell produktion som är utsläppsfri. Vid kärnkraftverk förekommer det kontinuerligt små utsläpp av radioaktiva ämnen. Dessutom släpper kraftverket ut stora mängder uppvärmt vatten som kan påverka miljön. Därför antar jag att Buchert avser koldioxidutsläpp. Men inte heller då är påståendet helt sant, för vi måste väl också räkna med de utsläpp som orsakas av person- och varutransporter till och från kraftverket, eller hur?

Och då har vi inte alls beaktat de koldioxidutsläpp som uppkommer vid uranbrytningen och framställningen av kärnbränsle eller vid hanteringen av använt kärnbränsle och kontaminerat material. För visst orsakar till exempel Posivas verksamhet också koldioxidutsläpp.

Men ska vi skärskåda koldioxidutsläppen som orsakas av Olkiluoto 3 måste vi också beakta utsläppen under byggarbetena som inleddes redan 2005. Betongen står till exempel för betydande koldioxidutsläpp.

Och tycker vi att vi kan bortse från utsläppen av radioaktiva ämnen under driften, vilket kanske inte är så förnuftigt med beaktande av olyckorna i Harrisburg, Tjernobyl och Fukushima, bör vi ändå beakta att de radioaktiva utsläppen och miljöriskerna vid uranutvinningen är betydande. Det här är det lätt att bortse från, eftersom den miljöfarliga verksamheten sker i fjärran länder.

Så när Buchert skriver att elproduktionen vid Olkiluoto 3 blir utsläppsfri tar han varken sitt eget eller HBL:s journalistiska ansvar på allvar.

Viking Högnäs Kristinestad

Svar Jag syftar naturligtvis på koldioxidutsläpp, och jag hänvisar till kraftverkets elproduktion, som inte genererar sådana utsläpp. När Finland och EU försöker minska koldioxidutsläppen räknas kärnkraften (och då dess elproduktion) som utsläppsfri trots den miljöpåverkan som Viking Högnäs helt riktigt påtalar.

Peter Buchert journalist, HBL

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33