Kärnkraft kan inte godkännas

Redan på världskonferensen i Bonn 2001 skrotades idén att kärnkraften kunde skydda miljön.

Jag läste rubriken "Klimatförändringen kan förstöra hälsan för en hel generation" (HBL 14.11). En skrämmande sanning som måste tas på allvar.

Rachel Lowe på London School of Hygiene & Tropical Medicine poängterar fyra orsaker för hälsorisker: undernäring, sjukdomsspridning, luftföroreningar, bränder och värmeböljor. En hel generations katastrof.

På tal om sjukdomar och luftföroreningar mörklägger våra politiker och beslutsfattare sanningen om kärnkrafts- och urangruvsindustrins katastrofala utsläpp. De påverkar också vårt klimat, vår hälsa och vår miljö.

Tyska staten finansierade i 24 år en undersökning om barn under fem år som bott fem kilometer från ett kärnkraftverk. De hade en ökning av cancer på 61 procent. Leukemiökningen var 119 procent! Rapport från 2007.

För gifterna plutonium, curium, americum och polonium är kärnkraften den enda skyldiga i vår havsmiljö. Vid kylvattenintaget sugs fisken in, giljotinmetoden. Vid kärnkraftverk är vattnet varmt, rött visar värmekameror. Fiskdöden ett faktum, fiskenäringen ett minne blott. Östersjön är världens mest radioaktiva innanhav.

De höga skorstenarna "vädrar" det radioaktiva utsläppet. Också växthusgaser, CFC-gas och freoner skadar ozonlagret. Metanutsläpp i ett ödesdigert slutförvar, Onkalo. Bra för hälsan?

Tjernobyl ett praktexempel på att både bären och svamparna blev radioaktiva. Bra för hälsan? Fennovoima-Rosatom i Pyhäjoki var en bästa broder-affär. Ryssarna fångade till slagfältets frontlinje en lobbarexpert från Finland.

Vår hälsa är helt beroende av växt- och djurriket. En schweizisk journalist och vetenskapsman gjorde en insekt- och växtforskning i bland annat Sverige och Schweiz. "Baggar" på 5–10 km avstånd från kärnkraftverk hade deformerade ben, vingar och ögon. Växterna var inte gröna utan mörkröda.

Kärnkraftens bränsle är det radioaktiva uranet. Ett kilo uran producerar 2 000 kilo radioaktivt avfall. Avfallshögarna lämnar de utländska bolagen i vår natur och far i väg med pengarna. Strålande! Radioaktiva ämnen och tungmetaller, arsenik, kadmium och bly läcker ut i grundvattnet, vattendragen, sjöar, Finska viken, Östersjön och Bottenviken. Uranets hälsorisker: lungcancer, sköldkörtelcancer, hjärntumör, njurskador, leukemi, förökningsrubbningar, fosterskador, minnesstörningar. Godkänns av våra politiker.

Kärnkraften är inte "ren". Det tror våra politiker. Redan på världskonferensen i Bonn 2001 skrotades idén att kärnkraften kunde skydda miljön.

Beslutsfattare, är inte det här tillräckligt skrämmande bevis som måste upprepas att kärnkrafts- och urangruvsindustrin omöjligt kan godkännas? Bär ansvar! Vår hälsa, vår miljö är det allra viktigaste i klimatförändringens tider. Vi har alla rätt att leva med hälsan i behåll!

Marika Kuusakoski, Esbo

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning