Karlsson efter Kock i FSD?

FSD:are inför kongressen 2015, då Viktor Kock efter lottning valdes till ordförande efter Maarit Feldt-Ranta. Till höger Anette Karlsson, som förlorade lottningen men blev vice ordförande och nu ställer upp som ordförandekandidat igen. Bild: Niklas Tallqvist

När de finlandssvenska socialdemokraterna kongressar i Karis under veckoslutet är sitsen en helt annan än för ett år sedan.

Det kommer säkert att synas på kongressen att SDP, efter en lång paus, är statsministerparti. Åtminstone märks det tydligt i svaren på de 20 motioner som medlemmar och medlemsföreningar har lämnat in....