Kärleksföreläsning

Konst och kärlek. Hanna Ahti och Maija Hirvanen i en föreläsningsdemonstration på Zodiak.Bild: Kristiina Männikkö

Maija Hirvanens autofiktiva föreställning om konst och kärlek inspirerar och väcker både tankar och känslor.

Zodiak – centret för ny dans: Taide ja rakkaus/Art and Love. Framställning, text och koreografi: Maija Hirvanen. Assistent på scenen: Hanna Ahti. Medverkande i förarbetet: Hannah Ouramo. Ljusdesign och scenografi: Heikki Paasonen. Ljuddesign: Markus Lindén.

Kabelfabriken 27.9.

När Maija Hirvanen, efter en paus på tio år, gör ett nytt solo, väljer hon den inte alldeles vanliga föreläsningsdemonstrationen som format. Trots att föreställningen genereras av Maija Hirvanen som protagonist, och har en dramaturgi som drivs av henne i denna egenskap, blir det inte alls en enkelriktad monolog eller framställning, helt tvärtom.

Med på scenen finns Hanna Ahti som assistent, en roll som Hannah Ouramo axlat under förarbetet. Själva greppet är dessutom definitivt inställt på delaktighet. Det sker via ett tilltal som antingen är direkt eller indirekt. Det börjar redan med ett brev till den enskilda åskådaren i programbladet. Under föreställningens gång blir vi under Hirvanens ledning gång på gång medvetna om dels våra subjektiva, dels våra delade erfarenheter av eller uppfattningar om just kärlek och konst, som på olika sätt fokuseras och utforskas.

Det processinriktade föreställningsformatet bäddar för frågor och möjligheter framför manifestation och gör "den fjärde väggen" elastisk eller genomträngbar. Maija Hirvanen är uppfriskande uppriktig och saklig, med humoristiska och självironiska stråk i sin autofiktiva och tidvis rent dokumentariska framställning.

Maija Hirvanen pekar på analogierna mellan konst och kärlek och på likartade metoder, handlingar och praktiker i utövandet av dem – "som verb". Hon säger sig ha fattat beslutet att i sin föreställning ta tag i just dessa stora teman i en situation där hon hade lust att för egen del riva bägge två i bitar. En av hennes arbetsdeviser lyder "kärleken börjar där kärleken tar slut". Detsamma kunde man säkert säga om konsten. Den känslan genomsyrar hela föreställningen.

Olika typer av kärlek

Scenutrymmet är satt som en draperad föreläsningssal med ett podium. Vid podiet resonerar Maija Hirvanen för att sedan enskilt eller tillsammans med Hanna Ahti demonstrera, förklara eller kommentera. De tematiska scenerna passerar smidigt teman som moderskärlek, romantisk kärlek, vänskap och kärnfamiljer. I en scen framställs den fysiska och mentala distansen till ouppnåelig kärlek, till delad kärlek och till av reptilhjärnan driven kärlek väldigt konkret och fungerande.

Mot slutet blir framställningen mera analyserande. För egen del upptäcker jag att den från ett band upplästa instruktionen att avläsa en bild man inte ser, ett japanskt klassiskt träsnitt, känns mera avlägsen och mindre engagerande än de andra scenerna. Som helhet är föreställningen ytterst inspirerande, både tanke- och känsloväckande, och bjuder klart på sådant som är mindre uppenbart eller förväntat inom ramen för dessa massiva evighetsteman.

Jan-Peter Kaiku

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00