Kärleksbrev ut i det okända

Bild: Niklas Sandström

Fredrik Långs brevroman utspelar sig i Jerusalem och är en säregen blandning av det romantiska och Kafka-artade, där en enveten kärlek stöter mot det israeliska polissystemets labyrintiska förtryckarmekanismer.

Roman

Fredrik Lång

Basim, min kära

Förlaget M 2018

Den brittiska Sally reser till Jerusalem efter att hennes pojkvän, den palestinska matematikern Basim, arresterats av israeliska polisstyrkor på Västbanken och hålls i förvar på obestämd tid. I denna den heligaste av städer förflyter hennes dagar i långsamt tempo. Tillvaron kretsar kring promenader med en hund hon fått i uppdrag att sköta om, saknaden efter hennes älskade och de brev som hon skriver för att skicka åt honom via en lokal polisstation, ofta osäker på om de ens går fram.

De är dessa kärleksbrev ut i det okända som utgör Fredrik Långs brevroman Basim, min kära, en bok om längtan och politik. I dem skriver Sally ner sina dagliga intryck av Jerusalem och det politiska lägets tryck, och blandar det med egna reflektioner om samtiden och historien medan hennes intensiva saknad ljuder som en grundton i allt.

Lovsång och klagosång

Det finns många litterära spår man kan följa i Basim, min kära. Boken är en säregen blandning av det romantiska och Kafka-artade, där en enveten kärlek stöter mot det israeliska polissystemets labyrintiska förtryckarmekanismer. Sally blir också själv satt under övervakning, och en godtycklig byråkrati reser sig upp och bildar en mur som omgärdar Basims försvinnande.

Själva staden för tankarna till religiös mytologi, och speciellt Höga visan med sin myrradoftande mystik citeras flitigt av Sally i hennes brev. Basim, min kära är på många sätt också en lovsång till Jerusalem och de där levande folkens historia. Sally skriver lyriskt om en stad fylld av uråldriga kulturer och traditioner, omgiven av ökensand.

Men lovsången utplånas inför det intensiva hat som pyr i staden. I breven dokumenterar Sally det våld som utövas mot palestinier, våldet hon ser med egna ögon och hör berättas om av vänner och i medier. En av hennes bekanta som är jurist citeras ibland, och genom dennes röst räknas en lång lista av människorättskränkningar upp, kränkningar som den israeliska staten gjort sig skyldig till på de ockuperade områdena. En lista som på många sätt är fasansfull.

Det är samma förtryck som också håller Basim och Sally åtskilda och i längden gör tillvaron till ett lidande. Genom läsarens sympati för de älskande och deras motgångar närmar sig Basim, min kära ett infekterad politiskt läge. Sallys brev blir ett nyckelhål genom vilket man skymtar detaljer av Israel-Palestinakonflikten och dess inverkan på människoliv. Och det finns tusentals i området som på samma sätt som Sally försöker treva sig fram till kära vars öden är höljda i mörker.

Brevromanens form

Det är intressant att Lång valt just brevromanen för att skildra sin berättelse, en litterär form vars storhetstid var den tidiga romantiken. Goethes Den unge Werthers lidanden (1774) är kanske det mest namnkunniga exemplet, där en obesvarad kärlek skildras genom den unge Werthers allt mer desperata brev. I många fall har brevromanen också använts för att beskriva det främmande, som resebrev från okända landskap. Sallys kärleksbrev från Jerusalem speglar på det sättet två traditionella element som funnits i genren.

Det ligger även något arkaiskt över brevromanen som form, och den har främst levt vidare som en kuriositet i modernare tider – något som gör Basim, min kära till ett intressant men svårt projekt. Texten riktad till den frånvarande Basim lyckas skildra en komplex saknad och ge en ny vinkling på de svåra förhållandena som palestinier lever under i Israel, men samtidigt bryts den litterära illusionen ibland då Lång stångar mot genrens snäva ramar.

Försöket att skriva intima, spontana brev krockar stundvis med viljan att komma med djuplodande insikter och poetiska formuleringar, och med nödvändigheten av att förklara för läsaren hur Sallys och Basims relation egentligen ser ut. Breven känns ibland mera riktade till bokens läsare än till Basim, vilket får den annars så sköra intimiteten i dem att kännas konstlad.

Lång försöker åtgärda detta genom att hålla stilen mera lös och personlig, felskrivelser och upprepningar dyker ibland upp i texten för att skapa en känsla av spontanitet och för att stärka realismen. Men han navigerar på svåra vatten. Att tampas med saknadens poetik, den komplexa israelisk-palestinska historien och politiken i brevromanens form är ett ambitiöst projekt som lyckas till hälften.

Trots smärre skavanker lyckas Basim min kära ändå på många sätt gestalta en gammal konflikt på ett nytt sätt. Genom att skildra Sallys längtan till Basim levandegör Lång för läsaren delar av den tragiska politiska situation som är Israel-Palestinakonflikten, och all den grymma tragik den alstrar.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning