Kärleken vinner

Det unga homosexuella paret kommer knappast att kunna gå hand i hand längs med bygatan på den indiska landsbygden.

"Sex mellan två personer av samma kön är inte längre straffbart." Då Indiens högsta domstol den sjätte september gav sitt enhälliga utlåtande hördes glädjetjut bland frivilligorganisationer och LGBTIQ-personer. "Beslutet avslutar ett mörkt kapitel i Indiens historia. En ny period av jämställdhet har börjat för miljontals människor", konstaterade Amnesty International i New Delhi.

Artikel 377 i Indiens grundlag var en kvarleva från det koloniala arvet. En del har påpekat, att Indien i sig är tolerant och att det var Storbritannien som införde snäva moraluppfattningar. Fastän många välkomnade beslutet var motståndet hårt. Det var främst religiösa grupperingar som motsatte sig en dekriminalisering. Den muslimska organisationen AIMPLB deklarerade att "legalisera homosexualitet är mot indiska värderingar och indisk kultur. Ingen religion tillåter omoral. Kvinnor kommer att bli offer för laglig homosexualitet."

Högsta domstolen presenterade tre argument: 1) icke-diskrimineringsaspekten, ingen ska försättas i sämre ställning på grund av sina personliga val, 2) rätt till liv och personlig frihet och 3) opinionsfriheten, man har rätt att ge offentlighet åt sina sexuella preferenser.

Det är intressant att notera att domstolen i sitt beslut använde internationellt erkända människorättsnormer.

Det är klart att åsikter och inställningar inte svänger över en natt. Det unga homosexuella paret kommer knappast att kunna gå hand i hand längs med bygatan på den indiska landsbygden utan att väcka uppmärksamhet. Gayklubbar kommer kanske inte genast att börja verka öppet i ett patriarkaliskt land som kännetecknas av stränga moraluppfattningar. Fastän frivilligorganisationer börjar kräva rätt till registrerat partnerskap och könsneutralt äktenskap kommer det inte att ske genast. Men Högsta domstolens beslut var ändå en lättnad för alla LGBTIQ-människor som inte själva har uppfattat sig som brottslingar.

Av bara farten kom Indiens högsta domstol i slutet av september med ett annat beslut i samma anda. Nu beslöt man att sex med en gift kvinna inte längre är ett brott. Enligt sektion 497 kunde en man dömas till fem års fängelse om han hade sex med en gift kvinna, utan hennes makes godkännande. Det kan visserligen vara orsak till skilsmässa, men alla har rätt till sexuell frihet, argumenterade Högsta domstolen. I det juridiska resonemanget utgick man ifrån att individens friheter är starkare än samhällets normer.

Då Finland och Sverige 2002 införde textelement om sexuell läggning i FN-resolutionen om summariska avrättningar röstade Indien blankt, liksom då Människorättsrådet 2016 grundade ett mandat för att undersöka diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet. Under de senaste åren har Indien röstat för FN-texter om sexuell inriktning och könsidentitet. Det har skett en ändring i jättelandets politik. Här går Indien en annan väg än många andra länder i Afrika och Asien som fortfarande hävdar att homosexualitet är olagligt eller inte existerar.

Erik af Hällström är ambassadråd vid Utrikesministeriet

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning