Kårkulla: Förfinskning om verksamheten splittras

Kårkullas samkommundirektör och styrelseordförande är förbluffade över den massiva kritiken och säger att man har misstolkat dem och vägrat lyssna på dem.

– Ideligen får jag höra samma argument och jag vet inte hur många gånger jag har varit tvungen att korrigera felaktiga uppfattningar: Det stämmer inte att vi vill skapa ett monopol; vi har det inte i dag och vi ska inte ha det efter vårdreformen, säger Kårkullas samkommundirektör Sofia Ulfstedt om kritiken mot Kårkullas förslag att ge ett landskap ansvar att organisera servicen för svenskspråkiga med funktionsnedsättning för att garantera ett tillräckligt klientunderlag.

De andra ogillar att ni skulle få organiseringsansvar för betydligt fler klientgrupper än i dag. Varför vill ni utöka ansvaret till också andra än personer med intellektuell funktionsnedsättning?

– I framtiden får man inte erbjuda särskild service utifrån en viss diagnos. Därför skulle alla svenskspråkiga med funktionsnedsättning omfattas. Vi tar bort avgränsningen mellan olika handikappgrupper och exkluderar ingen, säger Ulfstedt som tycker att de 100 verksamhetsställen som Kårkulla har i dag skulle utgöra en bra bas för att utvidga servicen i framtiden.

– I dag finns inte kunskap om alla handikappgrupper samlat, men landskapet kunde samla svenskspråkiga aktörer med specialkunskap. Ingen skulle uteslutas.

De andra är bittra och säger att ni inte har lyssnat på dem innan ni lade fram en modell som berör dem.

– Jag tycker nog att jag minsann har träffat dem och diskuterat med dem. Jag förstår inte varför de säger så. Kårkulla har i egenskap av lagstadgad samkommun ansvar att bereda frågan.

– Vi har träffat flera aktörer och öppet gått ut med vårt förslag. Man har från olika håll kritiserat det man trodde var en särlösning för personer med utvecklingsstörning. Då de nu har insett att det handlar om service till personer med funktionsnedsättning överlag är de heller inte nöjda.

Sofia Ulfstedt håller inte med om att valfriheten skulle drabbas om ett landskap i framtiden ansvarar för den svenska servicen.

– Folk skulle visst få välja själva. De får välja Kårkullas enheter, finska alternativ eller vilken producent som helst. Om någon är dyrare eller har sämre kvalitet än någon annan kommer den inte att finnas kvar på marknaden.

Ulfstedt säger att hon är rädd och orolig över hur den svenska servicen ser ut om tio år om man inte skapar en särlösning.

– Spjälkar vi upp verksamheten på flera olika landskap kommer det knappast om tio år att finnas någon svensk service för personer med funktionsnedsättning till exempel i mellersta Nyland. All service skulle bli tvåspråkig och då vet man ju hur det går.

Men varför har ni så många emot er? Om er modell är så bra så borde väl ens någon ha nappat på den? Nu protesterar hela bunten mot er.

– Jag vet inte. Kanske det har att göra med att vi är en lagstadgad samkommun. I dag är vi en stor aktör, medan de andra är mindre. De målar upp luftslott om att det plötsligt skulle uppstå en massa bolag som erbjuder svenskspråkig service. Det är som om man skulle kämpa mot väderkvarnar. Jag kämpar för de människor som inte kan föra sin egen talan. Skrotar vi det vi har i dag kommer vi aldrig att kunna bygga upp en svensk funktionshinderservice igen.

De andra förstår inte vad vi säger. Vi anser inte att Kårkulla ska sköta allt. Kårkullas styrelseordförande Anna Lena Karlsson-Finne. Bild: Johannes Tervo

Också Kårkullas styrelseordförande Anna Lena Karlsson-Finne är förbluffad över den massiva kritiken.

– Den bygger på att de inte förstår vad vi säger. Vi anser inte att Kårkulla ska sköta allt, men de lyssnar inte på oss. Splittrar man små grupper blir det inget bra slutresultat, säger Karlsson-Finne.

Hälsningar från riksdagen

Politiken möter många utmaningar, inte minst från populistiska och bakåtsträvande rörelser i Finland och i Europa. Jag vill fortsätta som riksdagsledamot och arbeta för en politisk kursändring i värdefrågorna. 15.3.2019 - 15.02