Kari Tarkiainen får stort vetenskapspris

Bild: HBL-arkiv

Professor Kari Tarkiainen får Statsrådet Mauritz Hallbergs pris 2018 för bästa vetenskapliga verk på svenska.

Tarkiainen, tidigare riksarkivarie och generaldirektör för arkivverket i Finland, får priset för verket Moskoviten: Sverige och Ryssland 1478–1721. I verket undersöker Tarkiainen hur den svenska Rysslandsbilden formades både av allmäneuropeiska uppfattningar om ryssarna och i relation till de skiftande svensk-ryska relationerna.

Prisnämnden, med representanter för Svenska litteratursällskapet och Åbo Akademi, beskriver Moskoviten som en "brett upplagd och suveränt syntetiserande undersökning" och "en medryckande kultur-, kyrko- och idéhistorisk skildring av epokens Nordeuropa". Prissumman är 20 000 euro.

Kari Tarkiainen har forskat i den svenska synen på Ryssland sedan slutet av 1960-talet och har även disputerat på förhållandet mellan Sverige och Ryssland under stormaktstiden.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning