Kari Tarkiainen får stort vetenskapspris

Bild: HBL-arkiv

Professor Kari Tarkiainen får Statsrådet Mauritz Hallbergs pris 2018 för bästa vetenskapliga verk på svenska.

Tarkiainen, tidigare riksarkivarie och generaldirektör för arkivverket i Finland, får priset för verket Moskoviten: Sverige och Ryssland 1478–1721. I verket undersöker Tarkiainen hur den svenska Rysslandsbilden formades både av allmäneuropeiska uppfattningar om ryssarna och i relation till de skiftande svensk-ryska relationerna.

Prisnämnden, med representanter för Svenska litteratursällskapet och Åbo Akademi, beskriver Moskoviten som en "brett upplagd och suveränt syntetiserande undersökning" och "en medryckande kultur-, kyrko- och idéhistorisk skildring av epokens Nordeuropa". Prissumman är 20 000 euro.

Kari Tarkiainen har forskat i den svenska synen på Ryssland sedan slutet av 1960-talet och har även disputerat på förhållandet mellan Sverige och Ryssland under stormaktstiden.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46