Kari Tarkiainen får stort vetenskapspris

Bild: HBL-arkiv

Professor Kari Tarkiainen får Statsrådet Mauritz Hallbergs pris 2018 för bästa vetenskapliga verk på svenska.

Tarkiainen, tidigare riksarkivarie och generaldirektör för arkivverket i Finland, får priset för verket Moskoviten: Sverige och Ryssland 1478–1721. I verket undersöker Tarkiainen hur den svenska Rysslandsbilden formades både av allmäneuropeiska uppfattningar om ryssarna och i relation till de skiftande svensk-ryska relationerna.

Prisnämnden, med representanter för Svenska litteratursällskapet och Åbo Akademi, beskriver Moskoviten som en "brett upplagd och suveränt syntetiserande undersökning" och "en medryckande kultur-, kyrko- och idéhistorisk skildring av epokens Nordeuropa". Prissumman är 20 000 euro.

Kari Tarkiainen har forskat i den svenska synen på Ryssland sedan slutet av 1960-talet och har även disputerat på förhållandet mellan Sverige och Ryssland under stormaktstiden.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00