Kari Arffman efter Asko Sarkola

Bild: Mikko Stig

Kari Arffman föreslås efterträda Asko Sarkola som chef för Helsingfors Stadsteater.

Den 47-årige Kari Arffman är magister i teaterkonst och har erfarenhet av chefsjobb från stadsteatrarna i Kotka och Jyväskylä som han ledde i sammanlagt tio år. För tillfället arbetar Arffman vid Helsingfors Stadsteater, med regin till en musikal som har premiär hösten 2016. Han har även en roll i musikalen.

Asko Sarkola har framgångsrikt lett Helsingfors Stadsteater sedan 1998 och går i pension våren 2016.

Styrelsen för Helsingfors teaterstiftelse är enhällig när den nu föreslår att Arffman ska ersätta Sarkola. Det slutliga beslutet fattas när de olika personalgrupperna vid teatern har sagt sitt i frågan.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03