Käre broder – anslut dig till Handelsgillet

Svenskspråkiga män i näringslivet ska utgöra basen i Handelgillet, ansåg Martin Gardberg som vill anmäla och identifiera de organisationer som ser Handelsgillets herrklubbsstatus som problematisk. "Jag anser dylika påhopp som mycket allvarliga och klart diskriminerande", sade Gardberg vid diskussionstillfället. Bild: Leif Weckström

Den hätska, kvinnofientliga tonen hos vissa av Handelsgillets ålderstigna debattörer som inte drar sig för att säga vad de verkligen anser om kvinnor är förbluffande. De män som nu överväger bojkotta gillet borde tänka om. Handelsgillet behöver er mer än någonsin.

Handelsgillets öppna möte om herrklubbarnas existensberättigande blev knappast som det var tänkt. Föreningens progressiva styrelse ville korrigera det moraliskt förkastliga beslutet från år 2003 om att Handelgillet bör vara en förening för svenskspråkiga män, inte för svenskspråkiga personer som det hette i de gamla stadgarna från år 1927. För att tillåta kvinnor som medlemmar krävs ett enhälligt beslut och Handelsgillets samtliga 1000 medlemmar har rösträtt i frågan.

Styrelsen hade hoppats att de äldre herrar som drev igenom det sent tillkomna kvinnoförbudet för endast 15 år sedan, i dag skulle ha insett att verkligheten hade sprungit förbi dem. Förhoppningen var också att tiden skulle vara mogen att gagna föreningens huvudsakliga syfte – det vill säga att främja näringslivet. Styrelsen hade också räknat med uppbackning av den breda allmänheten som håller med styrelsen om att näringslivet och föreningens fortlevnad är viktigare än att några gråhåriga herrar ska kunna ha det gemytligt och minnas gamla tider utan att distraheras av fruntimmer. Men tyvärr stannade allmänheten hemma och mötet blev i stället en intern batalj inför öppen ridå.

Innan debatten på gillet kommer i gång växlar jag några ord med en tidigare mångårig styrelseordförande som beredde den omtalade stadgeförändringen som cementerade föreningens funktion som herrklubb. Med allvarlig stämma motiverar han varför han anser att Handelsgillet bara bör godkänna manliga medlemmar:

"Debatten om att vi ska släppa in kvinnor kan jämföras med att Finland vill ta hit utlänningar trots att vi inte har förutsättningar att ta hand om dem."

Det tar mig några sekunder innan innebörden av hans ord sjunker in.

Efter diskussionsmötet tar jag del av videoupptagningen från tillställningen som kan ses på hbl.fi. Trots att en del av inläggen känns hånfulla och arga i tonen på inspelningen infinner sig inte samma förbluffade, hotfulla känsla som då jag några timmar tidigare som en av ytterst få kvinnor på plats i salen på nära håll med stigande förvåning och skenande puls lyssnar på de aggressiva männens hälsningar.

Till lågvattenmärkena i debatten hör sexistiska argument som att: "Det inte skulle vara så underbart att sitta här med en massa gamla tanter", åtföljda av uppbackande applåder och skratt eller den försmädliga frågan till styrelsens ordförande Johan Hjelt om han anser att föreningens manskör Frihetsbröderna borde byta namn till Frihetssyskonen.

"Jag vill poängtera att vi inte har något emot kvinnor. På vår julfest, vinterbal och räkfrossa är kvinnorna med. Men vi vill faktiskt vara för oss själva ibland och jag vet att många av damerna tycker att det är skönt att få ha en ledig kväll hemma. Det här är för deras bästa och lite också för oss. Så låt oss sköta våra saker internt. Hela den här tillställningen var totalt onödig. Det är fel att frågan har haussats upp i tidningen och man blev chockad av att läsa om saken i Hufvudstadsbladet", lyder en av de avslutande kommentarerna.

Man kunde inte undgå att märka att de konservativa, aktiva och åldersstigna medlemmarna som var pådrivande då stadgarna skrevs om år 2003, hade mobiliserat sig och mangrant anlänt till mötet.

Andra gillemedlemmar, till exempel Finsk-svenska handelskammarens vd Kjell Skoglund och Gustav Båsk höll anföranden som backade upp styrelsens planer att ompröva föreningens roll som herrklubb. Men det räckte inte till och vid det slutna mötet efteråt fortsatte vissa läsa lusen av styrelsen i enrum. Den planerade konsultativa omröstningen om att öppna gillet för kvinnor måste inhiberas eftersom mötet inte ens ansåg det motiverat att rösta om saken.

Diskussionen efteråt har gått het i sociala medier och röster har höjts för att de progressiva krafterna borde överge föreningen så att den på sikt tynar bort.

En upplösning av föreningen förutsätter på samma sätt som paragrafen om att endast män kan vara medlemmar ett enhälligt beslut. Skulle föreningen upplösas, ska föreningens förmögenhet överlåtas till en annan allmännyttig svenskspråkig förening med liknande syfte som Handelsgillet. Finns ingen sådan går tillgångarna till Svenska kulturfonden.

Med tanke på att Handelsgillet sitter på en avsevärd fastighetsförmögenhet som vid en försäljning skulle inbringa över tio miljoner euro, är det inte önskvärt att beslutanderätten framöver koncentreras till en allt mindre bakåtsträvande skara. Tvärtom behöver föreningen all uppbackning den kan få av framåtsträvande krafter. Så käre broder, i stället för att bojkotta gillet ska du ansluta dig. Tids nog kommer förändringen.

Maria Gestrin-Hagner Reporter

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning