Kardinal medger att pedofilmaterial förstörts

Den tyske kardinalen Reinhard Marx säger att material om sexuella övergrepp inom katolska kyrkan har förstörts. Bild: AP/ TT / Alessandra Tarantino

Katolska kyrkan får hård kritik från de egna leden under det stora toppmötet om sexövergrepp, som hålls i Vatikanen. En av deltagarna erkänner att bristen på åtgärder från kyrkan kan ha lett till fler övergrepp.

En av de kardinaler som deltar i påve Franciskus toppmöte om sexuella övergrepp inom den katolska kyrkan medger att material som kyrkan har haft om präster som förgripit sig på barn har förstörts. Eller så har det aldrig upprättats något sådant material – en underlåtenhet som kan ha möjliggjort för pedofiler att våldföra sig på fler offer.

– Akter som skulle ha kunnat dokumentera dessa dåd och namnge de ansvariga för dem har förstörts, eller inte ens upprättats, säger den tyske kardinalen Reinhard Marx till mötet.

– I stället för förövarna är det offren som har tvingats inordna sig och tvingats till tystnad.

Hyckleri

En nunna som också hon deltar på mötet frågar varför kyrkan höll tyst så länge, trots att man visste om vad som pågick.

– Vi proklamerar de tio budorden och stoltserar med att vi är moralens, värderingarnas och det goda uppförandets väktare i samhället. Men har vi hycklat emellanåt? Ja! Varför höll vi tyst så länge?, säger syster Veronica Openibo.

Det är första gången någonsin som samtliga ordföranden i världens biskopskonferenser, en samling av ett lands samtliga katolska biskopar, samlats för att diskutera frågan om sexuella övergrepp inom kyrkan.

Vittnen inledde mötet

Mötet inleddes i torsdags med fem vittnesmål från personer som blivit sexuellt utnyttjade inom kyrkan som barn.

Mötets som håll i Vatikanen inleddes i torsdags och pågår till söndagen. Målet är att utbilda biskoparna att förebygga sexuella trakasserier, hur de ska hantera situationen om det uppstår och hur de ska bemöta offren.

Läs mer om mötet här: …

Förövare och offer möts i Vatikanen.

Prästens övergrepp märkte Alessandro för livet.

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning