Kapitalet är ett vatten

Kritisk. Marxkännaren David Harvey menar att förslaget om en basinkomst är kontraprodukt.Bild: Valter Sandell

En utmärkt, om än provocerande, introduktion till Karl Marx är David Harveys bok Marx, Capital and the Madness of Economic Reason.