Kaos på barnomsorgen i Pargas – den sista sade upp sig

Bild: Mostphotos

Barnomsorgen i Pargas har inte enda en kompetent socialarbetare sedan den sista på avdelningen sade upp sig. Läget i staden beskrivs som "kaotiskt".

Under de senaste tre åren har 18 anställda inom socialsektorn i Pargas sagt upp sig. Nu senast fem personer inom barnomsorgen.

Lägets allvar för kommunen framgick i veckan när ansökningstiden för tjänsterna vid avdelningen gick ut. Då hade en person sökt jobb. Också den personen saknade kompetens.

– Det har funnits stora brister i arbetsledningen, de anställda har inte fått tillräckligt stöd, säger social- och hälsovårdsnämndens ordförande Merja Fredriksson (SFP).

Vänsterförbundets representant i nämnden, Tapani Niemi, går längre än så.

– Om staden inte har en endaste en kompetent socialarbetare så kan man bara beskriva läget som kaotiskt, säger Niemi.

– Barnens och familjernas trygghet är hotad.

– Socialarbetarna borde ha fått mycket mera stöd i ett läge när de har haft jättemycket jobb med besvärliga fall inom barnomsorgen, säger för sin del Fredriksson.

Enligt Fredriksson är situationen akut, men ingalunda ny i Pargas. För två år sedan stod man inför samma situation. Då sade fyra socialarbetare upp sig.

– Det är en lång historia och vi har haft stor omsättning på socialarbetare. Det är ju också deras marknad, säger Fredriksson.

Hot om böter

Problemen har existerat länge, men kommunen har inte förmått åtgärda dem. För två år sedan klagade de anställda, som sade upp sig, till Regionförvaltningsverket om den dåliga arbetskulturen, dåliga arbetsledning och den oetiska och olagliga behandlingen av klienterna. Verket krävde kommunen på en utredning av läget på enheten och Pargas stad fick en anmärkning för att lagen inte har efterföljts.

Vid en kontrollgranskning i slutet av året kom det fram att läget ytterligare hade förvärrats och att det förekom mobbning på arbetsplatsen som arbetsgivaren borde ha tagit itu med.

Regionförvaltningsverket gick så långt att man hotade kommunen med böter om tillräckliga åtgärder inte vidtas.

– Stadens ledning är ingalunda oskyldig och inom social- och hälsovårdsnämnden har arbetskulturen och transparensen inte varit den bästa, säger Niemi.

– Vi har säkert gjort många saker fel. Anmärkningen från Regionförvaltningsverket talar ju sitt tydliga språk, säger Fredriksson.

Stadsdirektören försvarar sig

Stadsdirektör Patrik Nygrén intervjuades på grund av det uppkomna läget av Yle Åboland. Han försvarade social- och hälsovårdsdirektör Paula Sundqvist med att det inte är hennes uppgift att går ner på teamnivå och börja leda jobbet.

– Att vara social- och hälsovårdsdirektör är som att vara stadsdirektör. Man har ansvar för ett otroligt brett spektrum av frågor och man kan inte vara expert på allting, försvarade Nygrén sin kollega i intervjun.

Merja Fredriksson litar i alla fall på att läget förbättras när den nuvarande chefen går i pension och efterträdaren tillträder nästa måndag.

– Han har redan kommit med en rad tankar om hur vi ska klara ut det här.

Enligt Fredriksson tvingas kommunen antagligen nu ty sig till köpta tjänster. Inom barnomsorgen saknas det personal som har rätt att ta officiella beslut om omhändertaganden och dylikt. Sådana måste nu delegeras till andra enheter.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning