Känslan, förtroendet, ansvaret

Bild: Niklas Tallqvist

Presidentinstallationen präglades utöver snöyran av betydligt mer givande tal än vi är vana vid i politiken.

Vinterns värsta snöyra hittills gav onekligen presidentinstallationen en särskild prägel. Installationens första del i riksdagen med presidentens högtidliga försäkran och talmannens och presidentens tal är också minnesvärda.

Maria Lohela (Blå) framträdde för sista gången som riksdagens talman. Det gjorde hon med finess, på båda inhemska språken. Lohela frågade med exempel från tidigare presidenter vilket sinne som är det viktigaste för en president.

JK Paasikivis syn var dålig i slutet av hans tid som president men han sörjde inte eftersom det ändå inte går att se in i framtiden; man måste lita på sin intuition och inre förståelse. Urho Kekkonen ansåg att presidenten inte behöver ett utvecklat luktsinne eftersom man inte ska snusa sig till vad den allmänna opinionen säger och slå fast sin ståndpunkt utifrån det. Däremot tyckte Kekkonen att en god hörsel behövs för att kunna uppfatta människors bekymmer och förhoppningar.

Sauli Niinistös svar på Lohelas fråga om det viktigaste sinnet är "känslan". Rättskänslan och ansvarskänslan, och det förtroende som bygger på dem. Han lovade också att hänge sig åt sitt uppdrag, "mer än så kan jag inte lova". Han tackade alla sina medkandidater och sade att de har gjort demokratin en tjänst.

Niinistö konstaterade att de gångna sex åren har varit turbulenta, men trots ett tryck mot de fyra pelare han anser att vår säkerhet bygger på, har de inte gett vika.

Det gäller det nationella, vars kärna är ett trovärdigt försvar men också en djup nationell sammanhållning.

I det internationella samfundet gäller det att stärka både Förenta Nationerna och EU. Det var en viktig markering av Niinistö att konstatera att FN måste återta sin position som ett forum för nationer och fred. EU:s pondus är enligt Sauli Niinistö betydligt mindre än dess potential. EU ska vara också en säkerhetsgemenskap, en union som talar med en röst och som gör sig hörd.

Både när det gäller FN och EU slog Niinistö fast att Finlands roll är att vara en aktör, inte en observatör.

Presidenten lyfte också fram de direkta kontakterna med andra länder, dialogen med både öst och väst. Ingendera ska associeras med bara ett land eller en organisation, alltså inte bara med Ryssland eller med USA och Nato.

Sauli Niinistö sade att han har strävat efter och kommer att fortsätta att bana väg i vardera riktningen och se till att Finland kan sitta med vid de bord där framtiden påverkas. Framtiden innehåller också mänsklighetens stora utmaningar: fattigdomen, klimatförändringen och kvinnornas ställning.

I övrigt betonade Niinistö på olika sätt sammanhållningens betydelse i Finland och vikten av förståelse och respekt för dem som tänker annorlunda än man själv.

Precis som i sitt första installationstal 2012 fäste presidenten också nu vikt vid ungdomar och påpekade att alla inte omfattas av det goda i Finland. För sex år sedan togs inte Niinistös oro för unga och utslagna, och inte heller den kampanj han initierade, emot reservationslöst. I dag är situationen en annan.

Under sin första presidentperiod lyckades Sauli Niinistö i folkets ögon frigöra sig från rollen som högerpolitiker. Han har byggt vidare på den traditionella finländska utrikespolitiken och det har han bevisligen fått stöd för bland folket.

Hans stränga och ibland direkt karga tilltal går hem hos finländarna, som också har berörts av tragedierna i hans privatliv, och den nya lyckan med fru Jenni Haukio och babyn som snart ska födas.

Under den andra presidentperioden finns inte samma yttre tryck som under den första att leva upp till devisen om hela folkets president. Men Sauli Niinistös eget inre tryck verkar finnas kvar.

Susanna Ginman Chef för opinionsavdelningen

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03