Kanske omikron inte enbart är av ondo?

Jag är definitivt inte längre någon expert, det är nästan 60 år sedan jag studerade virologi. Men rent biologiskt, enligt Darwin, beror en arts – i detta fall ett virus – fortbestånd på om den lyckas föröka sig inte bara kortsiktigt utan långsiktigt. Omikronmutationen är onekligen framgångsrik med att sprida sig. Men samtidigt verkar de visserligen preliminära studier som tills vidare finns tyda på att den är mindre dödlig.

Med andra ord, i artens eget intresse dödar den mindre sin värd. Kanske, om den hålls kvar på en mild nivå och kontrolleras med vaccin och läkemedel, kan den bidra till immunitet som skyddar mot nya mutanter? Nå, det här är givetvis enbart spekulation.

Patrik Swanljung, Helsingfors

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Närvårdare Pia Lemberg studerar vidare på läroavtal: ”Vård i livets slutskede ligger nära mitt hjärta”

Mer läsning