Kanske kunde också forskare avstå från att tidsbestämma undergången?

Före – efter. En diagnos av biokemisten Gösta Ehrensvärd, David Larsson Heidenblads Den gröna vändningen samt Hans Palmstiernas Plundring, svält, förgiftning. Bild: Montage: HBL

Hurtig optimism ställd mot svart pessimism förekom i 1970-talets miljödebatt, och förekommer än i dag, skriver Merete Mazzarella som läst en bok om litteraturen som var inflytelserika i den svenska miljörörelsens barndom.

När och hur har vår tids samhälleliga medvetenhet om miljökrisen egentligen skapats?För Sveriges del besvaras frågan i historikern David Larsson Heidenblads bok Den gröna vändningen om åren 1967 till...