Kännedomen om människohandel ökar i Finland – hjälpsystemets klienter blir allt fler

Enligt Migrationsverket hittas flest offer för tvångsarbete inom städ- och restaurangbranschen. Bild: Mostphotos.com

Klientantalet i Hjälpsystemet för offer för människohandel har mer än tredubblats under de senaste åren, rapporterar Migrationsverket.

Hjälpsystemet för offer för människohandel hade i slutet av juni det största klientantalet någonsin, uppger Migrationsverket på onsdagen.

Av Hjälpsystemets 992 klienter var 770 möjliga människohandelsoffer och 222 minderåriga barn till dessa.

Enligt Migrationsverket har klientantalet mer än tredubblats under de senaste åren. Vid motsvarande tidpunkt i fjol omfattade systemet 804 personer, medan motsvarande klientantal för år 2019 var 587 personer och 2017 endast 269.

Terhi Tafari, överinspektör vid Hjälpsystemet, säger att man inte tror att ökningen nödvändigtvis innebär att människohandeln har ökat i Finland.

–  Kännedomen kring människohandel har ökat. Om man går tillbaka till 2015 kände väldigt få myndigheter till vad människohandel egentligen är, säger Tafari.

Efter det har fenomenet fått mycket mer synlighet i medier. Tafari säger också att olika myndigheter har ordnat utbildningar i ämnet, till exempel om hur man kan identifiera offer och var de kan få hjälp.

Städ- och restaurangbranschen

De klienter som utnyttjats i Finland har utsatts för tvångsarbete, sexslaveri eller situationer inom prostitution som tyder på utnyttjande, tvångsäktenskap eller utnyttjande i kriminell verksamhet.

Enligt Migrationsverket hittas flest offer för tvångsarbete inom städ- och restaurangbranschen. Tafari säger att dessa branscher är så kallade låglönebranscher där det sällan krävs vare sig avancerade språkkunskaper eller hög utbildning för att få jobb.

–  Oftast är offren utländska medborgare som kanske inte har kännedom om sina rättigheter eller blir pressade till att gå med på oskäliga arbetsvillkor.

Också finländare blir utsatta för människohandel, även om det är ovanligare, framhåller Tafari. Hon säger att det i så fall ofta handlar om personer i en mycket sårbar situation. Det kan handla om drogmissbruk eller hemlöshet.

–  De kan till exempel tvingas utföra arbetsuppgifter mot logi eller droger.

Hjälpsystemet fungerar bra i Finland

I Finland kommer offren ofta till Hjälpsystemet genom att de själva tar kontakt, eller så hänvisas de dit via Brottsofferjouren. Personer som blivit offer utomlands hänvisas oftast till hjälpen av Migrationsverket.

Tafari betonar hur mycket samarbetet mellan olika aktörer har förbättrats under årens lopp. Enligt henne är det inget man kan ta för givet, eftersom det i många länder inte fungerar alls.

–  Samarbete är otroligt viktigt. Ingen klarar av att ensam stoppa människohandel eller att hjälpa människohandelns offer.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skräddarsytt drömhem uppfyllde alla önskemål och höll budgeten

Mer läsning