Kändisar och doldisar ska rädda Centralparken

”Stadens gröns ryggrad knäcks.” Kaj Lyytinen och Maija Hakanen hör till Centralparkens ”storkonsumenter”. Tillsammans med över tiotusen andra invånare är de mycket oroliga för vad den nya detaljplanen innebär för grönområdet som löper genom hela staden. Bild: Cata Portin

– Tvisterna kring Centralparken är bara början. Generalplanen är så otydlig att den kommer att leda till mängder av bråk när detaljplanerna ritas upp, säger Keijo Savola, expert på naturskyddsfrågor vid Finlands naturskyddsförbund.

Knallgul tejp löper i kantiga linjer härs och tvärs genom Centralparken. De representerar de nya gränserna för Centralparkens grönområden i stadens generalplan, och med tejpen vill ett gäng oroliga invånare i området göra alla uppmärksamma på hur generalplanen naggar "stadens lungor" i kanterna.

– Som du ser blir det inte mycket kvar av grönområdets skogskaraktär, säger Maija Hakanen.

Hon är en av de aktiva som under det senaste året samlat in över 16 000 namn för att bevara Centralparken som den är när den nya generalplanen ritas upp.

"Ta en ordentlig funderare"

I dag överräcker gruppen en vädjan till stadsfullmäktige, undertecknad av 70 kändisar som är allt från författare till musiker, arkitekturprofessorer och stadsplaneringsexperter.

Gruppen har också gjort en mängd aktioner för att få synlighet för sin sak. Nyligen bildade man en mänsklig kedja vid de planerade gränserna.

Den omdebatterade planen har bordlagts av stadsstyrelsen och är nu på "time out" till den 17 oktober.

– Förhoppningen är att politikerna tar sig en ordentlig funderare in­nan det är för sent. Centralparken ligger förstås närmast mitt hjärta, men det kommer att bli stora problem på många håll så som den här generalplanen ser ut, säger Hakanen.

Generalplanen är en långsiktig plan för stadens samhällstruktur som i Helsingfors utarbetas med ungefär tio års mellanrum. Utifrån den arbetar man fram detaljplaner för olika områden. I detaljplanerna regleras till exempel höjden på byggnader och bredden på gator.

Arbetet med en ny generalplanen för Helsingfors inleddes 2012. Målet med den nya planen är att bygga fler bostadsområden för den växande staden. I dag bor det cirka 630 000 personer i Helsingfors, men år 2050 kommer staden enligt beräkningar att ha 860 000 invånare.

En del av bostäderna ska byggas på områden som i dag hör till Centralparken, som enligt planen mister 40–50 hektar av sin gröna yta.

Nytt utbrytarparti i startgroparna

Hennes grupp är nämligen inte den enda som är missnöjd.

Flera invånargrupper motsätter sig planen, bland annat Pro Tuomarinkylä, Save Vartiosaari och Malmin lentokentän ystävät, och tillsammans har de bildat guppen Yleis­kaava uusiksi (ungefär Rita om generalplanen) som nu samlar kandidater för kommunalvalet nästa år.

Bakgrunden är den storm som generalplanen rört upp hos De gröna. En del gröna politiker, däribland Jarmo Nieminen, anser att generalplanen fördärvar värdefulla grönområden och därmed går helt emot de egna riktlinjerna, medan till exempel gruppens ordförande Otso Kivekäs tycker att planen stöder ett ansvarsfullt byggande som på sikt minskar på privatbilismen.

"Ett evigt ess i ärmen"

Till kritikerna hör också naturskyddsexperten Keijo Savola på Finlands naturskyddsförbund. Enligt honom är den nya generalplanen alldeles för generell och otydlig. Planen är utarbetad enligt ett nytt "pixelsystem" där varje pixel är hundra gånger hundra meter stor och bara ger en vink om hur planen verkligen kommer att se ut. En pixel märkt som "stadsområde" kan mycket väl innehålla delar av grönområden – och tvärtom.

– Ett stort problem är att man planerat noga för byggnadsområdena där man till exempel ställt fast så kallad kvarterseffektivitet, det vill säga förhållandet mellan våningsytan i byggnaderna i kvarteret och kvarterets yta. För grönområdenas del är man inte alls lika noggrann, säger Savola.

Det ger enligt Savola planerarna mycket friare tyglar när de nya områdena byggs, utan att man behöver oroa sig för att gå emot generalplanen.

– Naturligtvis är det i tjänstemännens intresse att ta fram verktyg som underlättar deras arbete men politikerna borde inte svälja det här så lätt. Som det ser ut nu kommer planerarna att få ett ess i ärmen och stort svängrum. Generalplanens uppgift är att ge riktlinjer, men när riktlinjerna är så här otydliga är det upplagt för bråk när detaljplanerna ska ritas upp. Vi kan se fram emot en mängd tvister, och många av dem kommer antagligen att landa hos förvaltningsdomstolen, säger Savo- la.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning