Kan vara slutrökt i cellerna i slutna fängelser – fångarna får stöd med att sluta

Fångar i slutna fängelser ska få stöd i att sluta röka när det föreslås bli förbjudet att röka i cellerna. Bild: RISE/SPT

Personal och intagna som inte röker ska få det bättre när rökförbud nu föreslås i fängelseceller.

Rökning i cellerna orsakar betydande problem för dem som inte röker, skriver Justitieministeriet i ett pressmeddelande. Därför har regeringen nu överlämnat en proposition om att förbjuda rökning i slutna fängelser till riksdagen. Med förbudet vill man främja fångarnas hälsa och skydda den personal och de intagna som inte röker.

Enligt propositionen ska fångarna få behandling för sina abstinenssymtom och stöd med att sluta röka. För det föreslås i budgetpropositionen för 2021 en tilläggsfinansiering på 250 000 euro för Enheten för hälso- och sjukvård för fångar.

I öppna anstalter tillåts rökning utomhus på platser avsedda för rökning.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning