Kan två syskon äga sommarstugan tillsammans?

Frågeställarna behöver antagligen juristhjälp för att förrätta arvskiftet efter vardera föräldern, men juristens arbete behöver inte ta särskilt många timmar i anspråk. Bild: Mostphotos

"En allmän regel är att ju längre tid dödsbon hålls oskiftade desto mer svårhanterliga tenderar de att bli, då de ursprungliga delägarna med åren faller ifrån och ersätts med andra personer. Alla nya delägare vill kanske inte samarbeta."

Vi är två syskon i pensionsåldern som är de enda delägarna i våra föräldrars dödsbon. Ingendera av oss har arvingar. Dödsbonas tillgångar består, förutom av kontanta medel, av en sommarstuga på egen t...