Kan strukturerna förändras?

Oklarheten eller kanske varsamheten vad gäller konkreta förslag liknar dock katten som ställts inför den heta gröten.

Finansminister Katri Kulmunis moraliska baksmälla ledde till en betydande nyutnämning i regeringens sammansättning. Det har framkommit att den moraliskt motiverade åtgärden kanske inte enbart lett till Kulmunis avgång. En annan orsak har med stor sannolikhet funnits i Centerns allt annat än övertygande position bland de tidigare större partierna. Man behöver inte ens hemfalla till konspirationsteorier för att bakom partiordförande Kulmunis beslut ana ett tilltagande missnöje inom partiet med de klena popularitetssiffrorna. Här behövs mer insikter i hur landets ekonomi skall förbättras än "respekt" för partipolitiska karriärlösningar!

Den av partiet utsedda kandidaten för posten som finansminister, Matti Vanhanen, är en smidig lösning av många skäl. Vanhanens politiska karriärtoppar är redan uppnådda emedan han redan besuttit två toppjobb, som riksdagens talman och statsminister. Han har inga obeträdda pinnar kvar på sin karriärstege, såvida inte ...

Åren 2010–2014 var Vanhanen verkställande direktör för Familjeföretagens förbund och är således väl förtrogen med företagsverksamhet. Vad gäller erfarenhet av landets politiska spelplan är han förutom lekamligt också erfarenhetsmässigt ett huvud högre än de närmaste ministerkollegerna.

Men, Centerns piruetter är dock i det stora hela av mindre betydelse än hela regeringens färdighet att hantera de gigantiska utmaningar som väntar efter återgången till ett så normalt liv som möjligt.

I de flesta expertutlåtanden om hur landet skall anpassas till en utdragen recession och en helt ny nivå på skuldsättningen betonas skapandet av nya arbetstillfällen. Den eftersträvade och till och med nödvändiga nivån inom några år ligger på en sysselsättningsgrad i närheten av 80 procent (i nuläget knappt över 70 procent). De sakkunnigas skara har dessutom starkt betonat vikten av strukturella förändringar på landets ekonomiska arenor. Oklarheten eller kanske varsamheten vad gäller konkreta förslag liknar dock katten som ställts inför den heta gröten. Den nu aktuella gröten består av de föråldrade, rigida och erkänt skadliga strukturerna på arbetsmarknaden.

Den avgörande frågan för en socialdemokratiskt ledd regering måste bli att luckra upp arbetsmarknadsproblematiken. Totalförbud för illegala strejker och stödstrejker, godkännande av lokala arbetsavtal och all annan tillgänglig flexibilitet är ett absolut måste för att kontinuerligt höja sysselsättningen till nödvändig nivå. Hur skall regeringens socialdemokratiska nyckelpersoner (som hittills förtjänar ett gott betyg!) kunna driva en för samhällsekonomins återhämtning ofrånkomligt företagsvänlig politik genom att klart lätta på eller såga av den navelsträng till facket som traditionellt garanterat SDP:s position på den politiska arenan? Utan denna "strukturella" förändring kommer de ekonomiska målsättningarna dessvärre att förbli ofruktbart politiskt önsketänkande.

Tom Palmberg, Ingå

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Många vill välja ekologiskt – också hos frisören

Mer läsning