Kan man slänga in alla mediciner i munnen på en gång?

Bild: Mostphotos

Finns det samverkningar mellan mediciner som kan uppstå om medicinerna läggs i munnen och sväljs med vätska ner i magsäcken samtidigt, jämfört med att man sväljer tabletterna med en viss, rätt kort, tidsintervall? Så här svarar läkaren.

Läsarfråga: Jag undrar hur man bör ta sina mediciner då man ordinerats flera olika. Kan man ta en näve åt gången eller är det bättre att portionera ut dem med paus emellan? Själv tar jag på morgonen en tablett blodtrycksmedicin (amlodipin), en mot yrsel (betahistin), en mot darrning i händerna (propranolol) och en mot värk i ansiktsnerverna (karbamazepin, tar också en till på kvällen). Jag tar tabletterna en och en men min man slänger i sig alla sina morgon- och kvällspiller på en gång. Har det någon betydelse på medicinernas inverkan hur man tar dem?

Tacka vet jag hälsovården

Svar

I takt med ökad kännedom om hur sjukdomar förebyggs och behandlas ökar utbudet och användningen av mediciner. Samtidigt får man hoppas att effekterna av medicinerna blir bättre och/eller biverkningarna färre. I alla fall har läkemedelsbehandlingen blivit en allt viktigare och mer komplicerad form av att behandla och förebygga sjukdomar.

I alla medicinförpackningar finns en bipacksedel som berättar om samverkningar mellan mediciner och om hur medicinen ska tas, exempelvis om den ska tas på fastande mage eller med mat. Det kan finnas specialanvisningar, som att man ska öppna medicinkapseln före intag eller att man inte ska lägga sig efter medicinintaget.

Det hela blir ganska komplext i slutändan, om personen tar många tabletter. Då är det bra att fråga på apoteket eller av läkaren som ordinerat mediciner hur det är bäst att gå till väga. Då det gäller mediciner som används i långa tider (som mot högt blodtryck eller kolesterol, osteoporos, nedsatt sköldkörtelfunktion, förstämning, diabetes …) blir det i alla fall en viss rutin för vederbörande. I slutändan bedömer personen och läkaren om behandlingen ger den förväntade helhetseffekten och då kan man fortsätta som man gjort.

Vår frågeställare undrar om man ska svälja tabletter en och en eller om man får ta alla på en gång. Egentligen gäller frågan alltså om det finns samverkningar mellan mediciner som kan uppstå om medicinerna läggs i munnen och sväljs med vätska ner i magsäcken samtidigt, jämfört med att man sväljer tabletterna med en viss, rätt kort, tidsintervall.

Jag har svårt att tänka mig att det är någon skillnad i läkemedelseffekt (eller biverkningar) mellan dessa intagssätt. Givetvis kan många tabletter vara svårare att svälja på en gång än separat, men om detta inte är ett problem går det nog bra att svälja "en näve tabletter" samtidigt.

Vissa läkemedel, särskilt kalcium, järnpreparat och syraneutraliserande preparat, binder andra läkemedel. Den allmänna regeln är att dessa preparat därför alltid ska tas separat på fastande mage. Om någon trots detta intar dessa preparat tillsammans med andra läkemedel, skulle nog den negativa inverkan vara densamma, alltså de andra medicinerna skulle upptas lika mycket sämre under båda omständigheterna.

Vår tacksamma frågeställare kan alltså fortsätta på sitt sätt och maken på sitt.

Robert Paul, läkare

Har du en fråga till KSF Medias läkare Robert Paul? Sänd den till adressen doktorn@hbl.fi eller per post till Doktorn svarar / HBL, PB 217, 00101 Helsingfors. Frågor besvaras endast i tidningen.

Robert Paul

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning