Kan man se Kilimanjaro från Serengeti?

Det finns en hel del efterklokhet i gruppens nutida tolkning som betonar deras medvetenhet om sångens kolonialistiska utgångsläge.

"I know that I must do what's right, as sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti." Jag vet att jag måste göra vad som är rätt, så säkert som Kilimanjaro likt Olympos höjer sig över S...