Kan man ge sommarstugan som gåva till ett barn? Vad händer då vid arvskiftet?

Också en gåva kan få betydande arvsrättsliga konsekvenser. Bild: Tor Wennström/HBL-arkiv

"Om syskonen kan visa att gåvan har getts i syfte att gynna en son till skada för de två andra är det fråga om en favoriserande gåva. Då ska den i läggas till kvarlåtenskapen på samma sätt som förskott på arv."

Tidigare i höst besvarades i denna spalt frågan om hur en far med tre barn på sin ålders höst kan testamentera sitt sommarställe till den son som hade tagit hand om stället: Ett sådant testamente är m...