Kan Grankulla vara exempel för alla dem som vill fly storstaden under coronakrisen?

Bild: Wilfred Hildonen

Det vore uppfriskande om det igen skulle växa fram samhällen som med tiden blir egna städer.

När forskarna försöker beskriva hur städerna fungerar spelar kvadrater ofta en stor roll.Metoden är då ungefär denna: Stadsområdet delas in i rutfält på till exempel 250 gånger 250 meter. Sedan gransk...