Kan du skilja mellan älg och ren?

Bild: Wilfred Hildonen

Det är svårt att värna om biodiversitet om man inte har någon som helst koll på våra vanligaste djur och växter.

Coronapandemins effekter är inte enbart dystra. Många finländare har tagit chansen att tillbringa mer tid ute i naturen och kunnat följa med vårens ankomst.Det verkar synas i ett ökat intresse för nat...