Kan du alla 38 nya ord?

Renovräkning eller döstädning? Flera av årets nyord tangerar boende och livslopp. Bild: Mostphotos

I år har du kanske blivit sekundärkränkt över att någon bekant renovräkts innan hon hann döstäda och skriva framtidsfullmakt. Då behöver du ett skogsbad och en omakase för att komma i balans. Årets nyord är listade.

Svenska Språkrådets lista över de nya ord och uttryck som dykt upp under året hör till december månads höjdpunkter för den som är extra intresserad av det svenska språket. Listan för 2017 består av 38 ord från alternativa fakta till viralgranska.

2017 var året när en så kallad hashtagg för första gången kom med i nyordslistan. Det är #metoo, ordet som står för en global rörelse där personer som utsatts för sexuella trakasserier och övergrepp berättar om sina erfarenheter.

– Hashtaggar är ett slags budskapsförmedlande uttryck som växt sig starkare de senaste åren. Ett ord med liknande bakgrund är knäprotest, som går tillbaka på #takeaknee, en hashtagg som handlar om rasism mot svarta i USA, säger Ola Karlsson, nyordsredaktör på Språkrådet.

Ord ur verkligheten

Årets lista innehåller många ord som uppstått under pågående samhällsdebatt, framför allt spridda av sociala medier. Hit hör fejkade nyheter, postfaktisk och alternativa fakta. Till samma grupp hör delvis också doxa, att lämna ut en privatperson genom att publicera känslig information på nätet, och sekundärkränkt, upprörd över en kränkning riktad mot en annan person. Viralgranska, att källkritiskt granska uppgifter som snabbt sprids på nätet, är ofta ett nyckelord som vi borde använda innan vi blir kränkta eller sekundärkränkta över någon uppgift i sociala medier.

Den största gruppen nyord är logiskt nog relaterade till vår vardag. Här finns döstäda, att rensa ut och sortera personliga tillhörigheter för att anhöriga inte ska behöva göra det sedan man dött, och spetspatient, en patient som vet mycket om sin sjukdom och därför får ta vissa beslut om behandlingen. Hit hör också halalturism, ett begrepp som härstammar från Turkiet och innebär turism på anläggningar som följer vissa muslimska kriterier. I samma riktning går också veganisera, att göra en vegansk version av en maträtt som traditionellt innehåller animaliska produkter, och skogsbad, terapiformen som går ut på att vistas i skogen för att minska stress.

Att det är den förändrade verkligheten som framtvingar nya ord bevisas av nykomlingar som renovräkning, att vräka hyresgäster som inte har råd med den högre hyran efter renovering, och kompetensutvisning, att utvisa en person som har en kompetens som är efterfrågad på arbetsmarknaden.

En av trenderna i listan är teleskopord, två ord som klämts ihop så att bara början och slutet blir kvar av de ursprungliga orden. I årets lista finns bland annat blorange, en sammandragning av blond och orange, och plogga, som är bildat av plocka och jogga.

Traditionellt har köket och matlagningen alltid varit ett tacksamt område för nyord. I år har vi fått den fermenterade tedrycken kombucha, restaurangmåltiden omakase som gästen låter kocken komponera efter eget huvud och rekoring där konsumenter köper lokalt producerade varor direkt från producenter

Hela nyordslistan med förklaringar finns på

Alternativa fakta: Uppgifter som presenteras som fakta trots att de står i strid med vad som kan utläsas av det informationsunderlag som finns.

Blockkedja: Ett verifieringssystem i form av en sorts databas där exempelvis transaktioner bokförs på ett stort antal datorer som ingår i ett nätverk. Stabilitet och tillförlitlighet uppnås genom att varje förändring av informationen måste verifieras av väldigt många av de datorer som ingår i nätverket.

Blorange: Hårfärg som är en blandning av blont och orange.

Bonus Malus: Skattesystem där fordon med låga utsläpp premieras ekonomiskt medan fordon med höga utsläpp beläggs med en straffavgift.

Cringe: Pinsam.

Dabba: Göra en dansrörelse där man sänker huvudet mot ena armvecket och samtidigt höjer andra armen.

Direktare: Begravning utan ceremoni.

Doxa: Lämna ut en privatperson genom att publicera känslig information på internet.

Döstäda: Rensa ut och sortera personliga tillhörigheter för att undvika att anhöriga ska behöva göra detta efter ens bortgång.

Expresskidnappning: Kidnappning som inte varar längre än den tid som krävs för att tömma en persons bankkonto.

Fejkade nyheter (även fejknyheter, falska nyheter): Osanningar som sprids som sanningar i medierna.

Fidget spinner (även fingersnurra och stressnurra): En sorts leksak som man snurrar mellan fingrarna.

Framtidsfullmakt: Fullmakt som börjar gälla först när fullmaktsgivaren inte kan ta hand om sina personliga och ekonomiska affärer.

Funktionsrätt: Rätt till självbestämmande och delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Grit: Uthållighet och hängivenhet i arbete mot långsiktiga mål.

Halalturism: Turism på anläggningar som följer specifika kriterier som är uppställda för att passa vissa muslimska traditioner.

Hyberavdrag: Skattereduktion för hyr-, begagnat- och reparationstjänster.

Inrymning: Instängning eller inlåsning av människor som skydd mot ett yttre hot.

Killgissa: Påstå något på ett sätt som gör att det verkar som om man vet vad man pratar om fast man egentligen bara gissar.

Klickfarm: Grupp med personer som får betalt för att systematiskt klicka på annonser på nätet för att generera intäkter till uppdragsgivaren.

Knäprotest: Manifestation där deltagarna ställer sig på knä i protest mot rasism.

Kombucha: Dryck som framställs genom fermentering av te.

Kompetensutvisning: Utvisning av person som har kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden.

#metoo: Hashtagg och benämning för en rörelse som går ut på att motverka sexuella trakasserier och övergrepp genom att många delar med sig av sina erfarenheter av detta.

Omakase: Restaurangmåltid som gästen låter kocken komponera efter eget huvud.

Pansexuell: Som relaterar erotiskt och romantiskt till människor utifrån deras personlighet och oberoende av deras kön.

Plogga: Jogga samtidigt som man plockar skräp, oftast i grupp.

Poddtaxi: Litet eldrivet fordon som används som taxi.

Postfaktisk: Som hänger ihop med en tidsanda där man inte längre baserar argument och beslut på fakta.

Rekoring: Grupp där konsumenter köper lokalt producerade varor direkt från producenter.

Renovräkning: Vräkning av hyresgäster som inte har råd att betala den höjda hyran efter en renovering.

Sekundärkränkt: Upprörd av en kränkning riktad mot en annan person.

Serieotrohet: Att se ett avsnitt av en tv-serie utan att ens partner, som följer samma serie, får vara med.

Skogsbad: Terapiform som går ut på att vistas i skogen som en metod för att minska stress.

Snubbelsten: Minnestavla i gatstensformat för person som dödades i Förintelsen.

Spetspatient: Patient som har god kunskap om sin sjukdom och som därför själv får ta vissa beslut om behandlingen.

Veganisera: Göra en vegansk version av en maträtt som traditionellt innehåller animaliska produkter.

Viralgranska: Källkritiskt granska uppgifter som sprids snabbt på nätet.

Källa: Språkrådet

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning