Kan Dalia Stasevska ge musiklivet i London en behövlig vitamininjektion?

Dalia Stasevska är nyutnämnd första gästdirigent för BBC Symphony Orchestra. Bild: Jarmo Katila

"Då publiken uteblir saknas också spänningen."

För ett år sedan rapporterade jag från Washington DC om en rollatormaffia med gråa hår, tunnsådda publikhav och oengagerade uppträdanden av amerikanernas nationella symfoniorkester. I kolumnen, som pu...