Efter Sveriges beslut – förbjuder även Finland Huawei?

Riksdagen behandlarför tillfället en lag om tjänster inom elektronisk kommunikation. Den gör det förbjudet att använda nätverksutrustning som kan äventyra den nationella säkerheten. Enskilda företag listas inte i Finland. Bild: Aku Häyrynen/Lehtikuva

Sverige säger nej till den kritiserade kinesiska mobiljätten Huawei när 5G-nätet byggs ut. I Finland bereds samtidigt en lag som ska förbjuda nätverksutrustning vars användning kan äventyra den nationella säkerheten.

I tisdags kom nyheten att mobiljättarna Huawei och ZTE inte får vara med på den svenska 5G-marknaden.

I slutet av året kan ett liknande initiativ tas också i Finland. Överdirektör Laura Vilkkonen vid Kommunikationsministeriet säger att riksdagen just nu behandlar lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation.

– Genom den blir det förbjudet att använda sådan nätverksutrustning i ett kommunikationsnät vars användning kan äventyra den nationella säkerheten, säger Vilkkonen.

Om det innebär slutet för Huawei också i Finland kan hon inte kommentera.

Läs också: "Nokia och den finska regeringen är rädda för Kina och Huawei"

Sveriges säkerhet

Huawei anklagas bland annat för att spionera för (den) kinesiska staten, speciellt efter en kinesisk lag från 2017 som kan tvinga kinesiska företag att bistå staten med underrättelseverksamhet.

Syftet med svenska Post- och telestyrelsens beslut, efter bedömningar av Försvarsmakten och Säkerhetspolisen, är att säkerställa att radioanvändningen inte riskerar att skada Sveriges säkerhet.

Den kinesiska teknologijätten grundades 1987.

Huawei är världens största tillverkare av telekommunikationsutrustning.

Flera länder har blockerat bolaget från att bygga eller bidra med komponenter till 5G-nätverk på grund av oro för kopplingar till den kinesiska underrättelsetjänsten. Det senaste landet på listan är Sverige.

Myndigheten har tagit fram ett antal krav för teleföretag för att kunna delta i auktionerna av 5G-frekvenser.

"Att 5G-nät byggs på ett sätt som skyddar Sveriges säkerhet är också avgörande för den fortsatta digitaliseringen av samhället. Vårt nära samarbete med Försvarsmakten och Säkerhetspolisen inför prövningen av sökande och tillståndsvillkor syftar till att säkerställa detta", säger Dan Sjöblom, generaldirektör vid Post- och telestyrelsen, i ett pressmeddelande.

Produkter från leverantörerna Huawei eller ZTE får alltså inte användas i nyinstallation och ny implementering av centrala funktioner för radioanvändning i frekvensband för 5G.

Annan tradition i Finland

Laura Vilkkonen säger att man i Finland inte har en tradition av att svartlista företag.

– Lagen som bereds i riksdagen namnger inte enskilda företag.

Vilkkonen säger att Finland har en flera årtionden lång historia av stark datasäkerhet. Enligt henne har det funnits liknande hot i de tidigare generationerna av mobilnäten, men säkerheten blir bättre för varje generation.

– Under Finlands ordförandeperiod i EU förra året kartlade EU-länderna de risker som finns på nationell nivå. Sedan lade man fram en riskbedömning som resulterade i en gemensam verktygslåda för 5G-säkerhet.

Verktygslådan består av riskreducerande åtgärder som ska användas mot säkerhetsrisker kopplade till utbyggandet av 5G.

– De allra flesta delarna av verktygslådan finns redan i Finlands lagstiftning. Den paragraf som nu bereds i utskotten berör de åtgärder som gäller skyddet av kritiska delar av kommunikationsnätet, säger Vilkkonen.

Viktigt med säkerhetsaspekten

Aishi Zidan, kommunikationsspecialist vid finska Skyddspolisen, säger att myndigheten inte tar ställning till beslut som har tagits i Sverige. Skyddspolisen har ändå stött behandlingen av det nya lagförslaget och gett ett utlåtande till riksdagen.

– Processen är i ett lite annat skede i Finland än i Sverige. Vi har redan haft två auktioner om 5G-frekvensbanden. Transport- och kommunikationsverket Traficom har skött processen, säger Zidan.

Hon säger att 5G-nätet blir mer centralt för samhällets kritiska funktioner och därför är det viktigt att trygga säkerheten och tillförlitligheten.

– När man väljer leverantörer är den grundläggande förutsättningen att man uppmärksammar säkerhetsaspekter. Det är problematiskt om leverantören har en starkare anknytning till en part som agerar mot Finlands intressen än sin finska kund.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Black Friday 2020 – erbjudanden hos Preeco.fi

Mer läsning