Kan ångest döda?

Minerva Peijari spelar en person som insjuknar psykiskt, och Frida Wickholm gestaltar en anhörig i Teater Hekates korta föreställning Habiltet.Bild: Tommy Tienhaara

Teater och konst kan hjälpa den ångestladdade vidare i livet.