Kampanjstart: SDP vill göra andra stadiet gratis och skärpa vårdgarantin

Över 450 personer har varit med och tagit fram Socialdemokraternas valprogram. Riksdagsledamöterna Ville Skinnari och Sanna Marin startade valkampanjen under lördagen. Bild: SPT/Sören Jonsson

Socialdemokraterna går till val med budskapet om ett medmänskligt, jämlikt och rättvist Finland. På lördagen inledde SDP sin valkampanj.

Det var jubel och glada miner när Socialdemokraterna startade sin valkampanj på lördagen. "Vi ska visst i samma riktning", är partiets slogan.

– Vi är redo för förändring. Förändringen börjar den 14 april när SDP blir det största partiet och Antti Rinne blir statsminister, säger SDP:s vice ordförande, riksdagsledamot Sanna Marin vid kampanjstarten.

Att partiet saknar två stora namn inför valet – partiordförande Antti Rinne och andra vice ordförande Maarit Feldt-Ranta -nämndes bara i förbifarten. Partisekreterare Antton Rönnholm skickade varma hälsningar till de två partikamraterna som har drabbats av sjukdom.

Under veckan klarnade det att Rinne tidigast i mars återvänder till sitt arbete på grund av lunginflammation och tilltäppt kranskärl som han drabbades av under sin semester. Feldt-Ranta har insjuknat i cancer på nytt och ställer inte upp i riksdagsvalet.

Målet är förändring

Partiet vill göra andra stadiets utbildning gratis för alla. Partiet vill också införa en vårdgaranti som skulle garantera icke-brådskande vård inom en vecka. Dessutom vill partiet höja pensionen med 100 euro för dem som får under 1 400 euro i månaden.

– I fyra år har vi sett hur regeringen har skurit ner på grundskyddet. Man har sagt att det inte finns några andra alternativ. Vi säger att det går att prioritera medmänskliga värderingar, säger riksdagsledamot och riksdagsgruppens ordförande Antti Lindtman.

Under kampanjstarten plöjde SDP:s partiledning igenom tre punkter i valprogrammet. De stora frågorna som SDP går till val med är arbete, jämlikhet och ekologisk hållbarhet. Den sistnämnda frågan gick inte hem bland partimedlemmarna i publiken. När Sanna Marin talade om klimatet var det nästan tyst i den stora salen med hundratals personer.

– Det går inte längre att plocka russinen ur kakan. Alla sektorer måste bli bättre på att värna om miljön.

Bland annat vill SDP att Finland ska avstå från att använda stenkol, att mervärdesskatten ska göras om så att konsumenter styrs till hållbar konsumtion och att den biologiska mångfalden ska tryggas.

Genom gott finländskt kunnande vill partiet skapa jobb och tillväxt.

– Vi behöver framtidsinvesteringar eftersom investeringar betalar sig i det långa loppet. Vi kan visa vägen för hur man bygger ett välfärdssamhälle 2.0, säger partiets tredje vice ordförande, riksdagsledamoten Ville Skinnari.

Förändring var det gemensamma ordet som alla talare upprepade under sina anföranden.

– Min dotter fyller ett år på måndag. Vår uppgift är att bygga ett samhälle för barnen att växa upp och klara sig i, säger Marin.

Socialdemokraterna är fortfarande störst i partimätningarna, men stödet dalar något. I Helsingin Sanomats partimätning i januari hade SDP 20,9 procents väljarstöd. Samlingspartiet var tvåa med 19,5 procent. I december låg SDP:s väljarstöd på 21,4 procent.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning