Kampanjen Operation Anka ska uppmuntra svenskspråkiga barn till läsning

Läskunnighetskampanjen Operation Anka vill uppmuntra till läsning utanför klassrummet. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Finlands Näringsliv EK erbjuder alla svenskspråkiga barn som fyller 10 år en månads Kalle Anka-tidningar. Syftet är att betona vikten av läsning i vardagen.

– Digitaliseringen och den artificiella intelligensen kommer att ändra på många saker, men läskunnigheten kommer aldrig att förlora sin betydelse, säger Riikka Heikinheimo, EK:s direktör för kompetens och tillväxt, i ett pressmeddelande.

Därför erbjuder Finlands Näringsliv EK tillsammans med fem företag och organisationer alla svenskspråkiga barn födda 2009 en månads Kalle Anka-tidningar från och med början av oktober 2019.

Kalle Anka uppmuntrar till läsning

Syftet med Operation Anka är att uppmuntra barn till läsning också i vardagen och inte endast i skolan. Läskunnigheten lägger grunden för både fortsatta studier och arbetslivet.

Kampanjens beskyddare är Jenni Haukio. Aktia, Stockmann, Svenska kulturfonden, Svenska folkskolans vänner och Konstsamfundet deltar också i kampanjen.

Syftet med aktionen är att väcka debatt om läskunnighet bland finländare och attityder till läsning inom familjen.

Kampanjen betonar betydelsen av läs- och skrivkunnighet med tanke på vidare studier, arbetsliv och livskompetens.

Den finskspråkiga fasen av kampanjen skedde i januari 2019 då alla 10-åriga finskspråkiga barn fick en månads Aku Ankka-tidningar i gåva.

Alla svenskspråkiga barn som fyller 10 år kommer få en månads Kalle Anka-tidningar från början av oktober.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Efterfrågan ökar men under svåra tider är det upp till bevis för private banking-tjänster

Mer läsning