Kampanj om våld i hemmet väcker känslor – "skuldbelägger kvinnor"

Det är psykisk misshandel att stirra på mobilen och ignorera sina barn, framhåller Social- och hälsovårdsverket i Helsingfors i en ny kampanj mot våld i hemmet. Men kampanjen har genast stött på hård kritik. – Är det här verkligen det största problemet? undrar Veronika Honkasalo (VF).

Genom affischer och en filmsnutt vill Social- och hälsovårdsverket i Helsingfors förmedla att barn far illa om de ignoreras av sina föräldrar. På sociala medier har kampanjen kritiserats för att skuldbelägga kvinnor och för att man förbiser allvarligare former av våld i hemmet.

– Är det här det största problemet när det gäller våld i hemmet? Det är viktigt att föräldrar uppmärksammar sina barn, men jag kan inte förstå att man prioriterar det här. I Helsingfors är det ständigt brist på platser i skyddshemmen för kvinnor som möter våld hemma, säger Veronika Honkasalo (VF) fullmäktigeledamot i Helsingfors.

I en filmsnutt som delats på Social- och hälsovårdsverkets Facebooksida, syns ett barn som förs i väg av en korp samtidigt som flickans mamma stirrar in i sin telefon. Inga pappor syns till i kampanjen, varken på affischerna eller i filmsnutten.

Enligt Olli Salin, chef för social- och krisjouren är kampanjen inte menad att skuldbelägga kvinnor.

– Vi ville lyfta fram det här eftersom vi märkt att många barn inte får den uppmärksamhet de behöver hemifrån, vi har märkt att barn vänder sig till personalen vid daghem och i skolor för att få den uppmärksamhet föräldrarna inte ger. Pappan är inte med eftersom de ofta är mer frånvarande än mamman.

Sedan 2011 har Social- och hälsovårdsverket varje år lanserat kampanjer för att belysa olika sorter av våld i hemmet och i relationer. Salin menar att kampanjen inte rangordnar olika former av våld. Men han framhåller att åsidosatta barn är något få pratar om och som behöver belysas.

– Jag förstår att det här inte är det första man tänker på när man hör om våld i hemmet. Men det är väldigt viktigt för barnens utveckling att de får uppmärksamhet och omsorg, säger Salin.

Affischerna har bland annat synts i gatubilden och på Social- och hälsovårdsverkets kontor i Helsingfors. Filmsnutten visas bland annat före filmvisningar på Finnkinos biografer i huvudstadsregionen.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning