Kampanj: Mänskliga rättigheter ska respekteras i alla produktionsskeden

Som konsument är det svårt att veta om mänskliga rättigheter har respekterats i alla skeden när en produkt har tillverkats. En ny kampanj vill lyfta över ansvaret från kunderna till företagen. Bild: Mostphotos/Andrey Armyagov

En ny kampanj kräver att företagen ska ta större ansvar när det gäller hur mänskliga rättigheter respekteras i produktionskedjorna. Målet är en ny lag om företagsansvar.

Ingen vill väl köpa varor som tillverkats med barnarbetskraft eller genom tvångsarbete. Men som konsumenter har vi ganska liten insyn i hur produkterna i handeln har tillverkats.

I dag, måndag, startar kampanjen #ykkösketjuun som kräver att företagen ska ta större ansvar när det gäller att övervaka värdekedjorna. För att nå dit bör Finland stifta en lag om företagsansvar och mänskliga rättigheter. I dag är företagsansvaret inte juridiskt bindande.

– Det är inte rätt att konsumenterna är de som ska övervaka förhållandena inom produktionskedjan. Det är inte heller rätt att det över huvud taget säljs produkter där det i bakgrunden kan finnas kränkningar av mänskliga rättigheter, säger Juha Beurling på Konsumentförbundet.

Enligt Beurling har konsumenterna blivit alltmer medvetna i frågor som gäller företagsansvar, men upplever att de har för lite information.

Den lag som kampanjen vill få till stånd skulle göra det obligatoriskt för företag att utreda vilken inverkan de har på mänskliga rättigheter, samt att undvika och minimera möjlig negativ påverkan. I bakgrunden finns FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Bakom initiativet står över 70 företag, frivilligorganisationer och fackförbund, och målet är att lagen om företagsansvar ska finnas med i nästa regeringsprogram. Enligt initiativtagarna ligger Finland efter i internationell jämförelse när det gäller lagstiftning om företagsansvar.

– Det är dags för Finland att skärpa sig och gå samma väg som andra europeiska länder. Vi vill tillsammans lyfta upp Finland i förstakedjan för företagsansvar, säger Sonja Vartiala från organisationen Finnwatch, som koordinerar kampanjen.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46