Kammarorkester, inte stråkorkester

HBL 8.5 s. 26: Arrangemanget av Mahlers tionde symfoni är skrivet för kammarorkester, inte stråkorkester som det felaktigt stod i ingressen till recensionen.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03