Kammarorkester, inte stråkorkester

HBL 8.5 s. 26: Arrangemanget av Mahlers tionde symfoni är skrivet för kammarorkester, inte stråkorkester som det felaktigt stod i ingressen till recensionen.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning