Källorna är A och O

Bild: Wilfred Hildonen

HBL:s insändarspalt fylls återigen av inlägg som ifrågasätter/förnekar klimatförändringen eller att den skulle vara orsakad av människan. Att korrigera felen i dessa inlägg påverkar sällan skribenternas inställning och är därmed slöseri med tid. Mer problematiskt blir det dock med tanke på läsare som ännu inte riktigt vet vad de ska tänka om ämnet: om felaktiga påståenden lämnas okorrigerade kan det ge fel intryck, medan en utdragen diskussion om några enstaka detaljer kan ge en bild av att det skulle råda allmän osäkerhet kring ämnet. Bevisen för att människan förorsakat en oroväckande ökning i den globala medeltemperaturen är dock många och övertygande.

Min uppmaning till alla som verkligen vill förstå vad som händer med klimatet: Läs IPCC:s senaste rapport! Hela rapporten är nästan 4 000 sidor, men det finns en "Summary for policymakers" (SPM) på ca 40 sidor, varav klimatets nuläge beskrivs på 10 sidor, med hänvisningarna till de relevanta delarna i huvudrapporten.

IPCC-rapporten beskriver vilka förändringar som skett, samt vad som varit orsaken. För varje påstående anges graden av säkerhet, samt vilken forskning påståendet baserar sig på. Var och en kan därmed följa argumenten ända till den ursprungliga källan, vilket står i klar kontrast till majoriteten av insändare, webbsidor, etcetera, som anser att människan inte påverkat klimatet. För dem som läser mindre officiella skrifter där klimatförändringen "motbevisas" rekommenderar jag att försöka reda ut källorna som använts. Min erfarenhet är att eventuellt nämnda källor är svåra att hitta, oklara, eller så märker man vid noggrannare läsning att källan inte alls överensstämmer med det som påstås.

Ett bra exempel är Rune Lundgrens insändare (HBL 17.7) där han verkar ha handplockat ett par citat från en artikel i tidskriften Science för att få det att låta som att "IPCC:s vetenskapsmän" erkänner att "IPCC:s modeller" förutspår för höga framtida temperaturer. IPCC har dock inga egna modeller och bedriver ingen forskning, utan sammanställer rapporter med hjälp av forskare från institut världen över. Lundgren nämner inte att Science-artikeln säger att IPCC-rapporten antagligen kommer att (artikeln kom ut före IPCC-rapporten) beakta faktumet att några (!) av de många modellerna som använts verkar ge för höga temperaturer. Science-artikeln visar också att en projicerad uppvärmning på 5 grader fram till 2100 skulle bli "endast" 4,2 grader då man beaktar problemet. Det handlar alltså ingalunda om att hela klimatförändringen nu borde avfärdas.

Tyvärr kan liknande detektivarbete bli mycket tidskrävande och därför orkar de flesta inte göra det, vilket också många skribenter räknar med. Selektiv användning av citat eller data från en för dem lämplig tid, ort, person, eller rapport kan låta övertygande, trots att källan hade ett helt annat budskap. IPCC-rapporten har däremot genomgått flera granskningssteg för att både bli så klar och lättläst som den kan göras (klimatet är trots allt ett komplicerat system), samt för att säkerställa att slutsatserna överensstämmer med underliggande källor. Den ovan nämnda Science-artikeln är dessutom ett ypperligt exempel på hur forskningen fungerar: om forskare upptäcker att någonting verkar vara fel så försöker man inte sopa det under mattan utan man tar ärligt upp det och försöker göra det bättre framöver.

Enligt IPCC-rapporten, med den bästa förståelsen vi för tillfället har, värms klimatet nu i en takt som inte skådats på åtminstone 2 000 år. Atmosfärens koldioxidhalt är högre än den varit på åtminstone 2 000 000 år. Världshaven har värmts snabbare under senaste århundradet än någon annan gång sedan senaste istiden tog slut. Extremväder såsom värmeböljor har ökat i både frekvens och intensitet, och med hög sannolikhet har den av människan orsakade klimatförändringen varit den ledande orsaken. Men kolla gärna själv att jag inte översatt eller tolkat någonting fel: ipcc.ch.

Mikael Ehn Biträdande professor i fysikalisk atmosfärkemi

Centret för atmosfärvetenskaper, INAR, Helsingfors universitet

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning