Donald Trump sparkar Steve Bannon

Steve Bannon är det senaste namnet i en lång rad av anställda vid Vita huset som får sluta. Bild: Lehtikuva / AFP / Brendan Smialowski

Vita husets chefsstrateg Steve Bannon slutar på sin post. Vita huset har bekräftat uppgifterna i The New York Times och Reuters.

Enligt källorna har en diskussion pågått en tid i Vita huset om hur och när Steve Bannon ska lämna sin post.

En person i Bannons närhet säger till NY Times att Bannon hade bestämt sig för att avgå och att han hade lämnat in en begäran om detta till president Donald Trump den 7 augusti. Våldet i Charlottesville ledde till att tillkännagivandet senarelades, enligt NYT-källan.

Reuters källa uppgav däremot att Bannon uttryckligen inte tänkte lämna in någon avskedsbegäran utan att han skulle tvinga Trump att sparka honom.

Den Harvardutbildade tidigare filmproducenten Bannons ställning i Vita huset har ifrågasatts under flera månader, samtidigt som han har stort inflytande över den dystopiska och isolationistiska världssyn som presidenten förmedlar. Bannon anses bland annat vara en av arkitekterna bakom Trumps kritiserade inreseförbud för människor från sex i huvudsak muslimska länder.

Innan Bannon började jobba för Trump var han chef för sajten Breitbart, som han kallat en plattform för de så kallade alt-rightrörelserna. Det är ett paraplynamn för en skara högerextremistiska rörelser som håller teorier om vit överhöghet högt.

Bannons ställning ska ha försvagats sedan liberala American Prospect publicerade en intervju med honom tidigare i veckan. I den uppfattades han ifrågasätta Trumps Nordkoreapolitik. Bannon har sagt att han inte förstod att det var en intervju, att han trodde han talade utan risk för att bli citerad.

Bannon ska ha sagt till sina vänner att han kan tänka sig att återvända till Breitbart om han tvingas lämna Vita huset.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46