Kaliningrads reningsverk äntligen klart – beräknas ha en mycket gynnsam inverkan på Östersjön

Efter tiotals år och många miljoner står det nya reningsverket i Kaliningrad nu klart. Bild: Sida

Ett nytt avloppsreningsverk invigs i den ryska enklaven Kaliningrad i dag. Det nya reningsverket, som behandlar avloppsvattnet från drygt 400 000 personer, beräknas ha en mycket gynnsam inverkan på Östersjöns ekologiska tillstånd.

Arbetet med att uppgradera stadens avloppsrening har varit en långkörare utan like och projektet har överskuggats av famösa förseningar och oegentligheter som berör upphandlingen av underleverantörer.

– Arbetet med att effektivera avloppsreningen i Kaliningrad började redan under sovjettiden på 1970-talet. Efter Sovjetunionens sönderfall 1991 kom projektet av sig och återupptogs först år 2000. Det egentliga arbetet med att uppgradera reningsverket körde i gång först år 2010 då de federala myndigheterna i Ryssland pumpade in pengar i projektet, säger verksamhetsledare Mikhail Durkin på Coalition Clean Baltic (CCB) i Uppsala.

Kaliningrads avloppsreningsverk har av Östersjökommissionen Helcom klassificerats som Östersjöns största punktkälla till övergödande utsläpp. Enligt Helcoms terminologi har reningsverket klassats som en så kallad "hot spot", vilket är en diplomatisk omskrivning för att peka ut kritiska nedsmutsare av Östersjön.

– Avloppsreningsverket i Kaliningrad är fortfarande klassificerat som en aktiv "hot spot". Reningsverket kan avlägsnas från vår lista på kritiska utsläppskällor ifall det uppfyller Östersjökommissionens krav och rekommendationer. Det här kräver en granskning av utsläppen från minst ett års tid, säger sakkunnige Dmitrij Frank-Kamenetskij på Helcom.

Stor betydelse

Det uppgraderade avloppsreningsverket beräknas reducera de årliga utsläppen av fosfor med 273 ton, vilket motsvarar sju procent av Finlands årliga fosforutsläpp. Därtill reducerar det nya reningsverket kväveutsläppen med omkring 1 400 ton per år.

– För vanligt folk i Kaliningrad innebär den här investeringen att ortsborna inte längre plågas av odörer från stinkande avloppsvatten som tidigare leddes ut i en öppen ränna som ringlade sig längs landsvägen till Baltijsk, beskriver Mikhail Durkin.

Notan för det nya reningsverket går lös på hela 85 miljoner euro. Finansieringspaketet har pusslats ihop av en lång rad olika aktörer. Utöver lokala krafter såsom Kaliningrads stad, Vodokanal och den ryska staten har de internationella finansinstituten Nordiska Investeringsbanken och Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) beviljat lån för realiseringen av projektet.

– Miljöfrågor hör till våra viktigaste kärnområden. Det känns fint att vi äntligen har kommit i mål med detta projekt. Om man betänker att det tidigare har runnit ut 150 000 kubikmeter orenat avloppsvatten varje dag från Kaliningrads stad så är det ju ett otroligt framsteg för Östersjön att dessa utsläpp nu renas, säger vice vd Thomas Wrangdahl på Nordiska Investeringsbanken.

Lång mardröm

Utöver lånta pengar har den svenska biståndsmyndigheten Sida och den Nordliga dimensionens miljöpartnerskap (NDEP) bidragit med gåvomedel. För Sidas del innebär dagens invigning ett lyckligt slut på en mardröm som har gisslat de svenska myndigheterna i decennier. Sida har använt omkring 145 miljoner kronor på uppgraderingen av reningsverket och varit med i svängningarna då projektet har skjutits upp i olika omgångar.

– Så gott som alla avloppsreningsprojekt i Kaliningrad med omnejd har råkat ut för långa förseningar. Det är oroväckande. De lokala politikerna vill på alla tänkbara sätt fördröja slutförandet av projekten. Ofta uppdagas sedan i efterhand ogjort arbete eller allvarliga brister, vilket innebär att reningsverken inte uppfyller den funktion som de har byggts för, säger direktör Ilja Sjumanov på Transparency Internationals kontor i Kaliningrad.

År 2007 påtalade det svenska tv-programmet Kalla fakta att de ryska projektägarna vägrade följa internationella upphandlingsregler. Den ryska riksrevisionen har därtill uppmärksammat brister i hanteringen av projektet.

Men nu är reningsverket alltså färdigbyggt. Trots det återstår mycket att göra. Enligt CCB:s beräkningar är endast 85 procent av alla hushåll i Kaliningrad anslutna till stadens avloppsnätverk. Många nybyggda villor i staden har bristfälliga system för hanteringen av avloppsvatten. Avloppsnätverket har därtill sett sina bästa dagar. En stor del av avloppsrören har över 100 år på nacken och härstammar från den tyska epoken då Kaliningrad hette Königsberg och hörde till Preussen.

Det har alltså runnit mycket orenat vatten under broarna i Königsberg och Kaliningrad. En stor del av de gamla miljösynderna har lagrats i bottensedimenten i lagunen Primorskaja invid Baltijsk (f.d. Pillau).

– De polska myndigheterna planerar att bygga en kanal på halvön Vistula. Det här projektet kunde i värsta fall leda till att miljögifter, tungmetaller och övergödande närsalter skulle komma i omlopp och belasta Östersjön, säger Mikhail Durkin.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning