Kalhyggesfritt skogsbruk vinner mark

En orsak till att de traditionella avverkningarna fortfarande dominerar är att man har skött skogarna genom gallringar och slutavverkningar i tiotals år och att de därför har utvecklats till rätt likåldriga bestånd. Bild: SPT / Mikael Piippo

Skogsbruk med trädbestånd i olika åldrar blir vanligare i de privatägda skogarna.

Avverkningsmetoderna i så kallad olikåldrig skog är plock- och luckhuggning. Vid plockhuggning tar man bort de största träden, så att man får ljus och plats för ett naturligt plantuppslag. Vid luckhuggning görs små gläntor, där det uppstår naturplantor.

Under perioden januari till maj i år steg andelen plockhuggning och luckhuggning till 3,7 procent av alla planerade avverkningar, meddelar Finlands skogscentral. I fjol planerades plock- och luckhuggning på 1,6 procent av hela avverkningsarealen eller drygt 11 000 hektar, enligt de anmälningar som lämnats till skogscentralen.

Ökningen förklaras främst med avverkningen efter de omfattande snöskadorna i Kajanaland, Norra Karelen och Norra Savolax. I största delen av landets privatskogar gör man ändå traditionella gallringar och slutavverkningar.

– Skogsbruk med olikåldrig skog blir vanligare i framtiden eftersom skogsägarna ofta har också andra mål för sin skog än rent ekonomiska värden, säger Markku Remes, ledande expert på skogsvård vid Finlands skogscentral, i ett pressmeddelande.

Han hänvisar till Pellervo ekonomiska forskningsinstitut PTT:s uppgifter om att 14 procent av skogarnas virkesvolym ägs av personer som inte vill ha kalhyggen i sina skogar.

De som arbetar i skogsbranschen uppges vara försiktiga med att rekommendera plockhuggning och luckhuggning eftersom förnyelsen kan vara långsam. I södra Finland begränsas möjligheterna till kalhyggesfritt skogsbruk dessutom av att rottickan sprider sig till underväxten via trädens rotsystem.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning