Kaipola början till eller slutet på något?

Det är synd att borgerligheten, som främst Samlingspartiet tror sig vara den enda försvararen av, inte förstår att vår statsministers inlägg i Kaipola bara var början till en diskussion med UPM och kanske den övriga industrin?

En statsminister har en svår sits, det är vi alla medvetna om. Men hens position är unik och har alltid varit det i Finland. Hen företräder inte något speciellt ministerium utan skall vara en samlande kraft för hela regeringen. Dessutom är statsministern oftast ordförande för sitt politiska parti. Det finns inte regler för statsministern i jämförelse med presidentens verbala frihet. Det är sedan en annan sak vad som är klokt eller passande över huvud taget. Där måste en statsministers egen inre censur fungera perfekt. Hen har naturligtvis att ta i beaktande om uttalandet är i samklang med regeringens förmodade åsikt. Är uttalandet ur hela nationens perspektiv acceptabelt i vida kretsar? Är uttalandet klokt ur egen partipolitisk synpunkt?

Om man utgår från dessa premisser har Sanna Marin inte gjort något fel. Hon har inlett en diskussion med ledningen för Kaipola om nödvändigheten att stänga fabriken och avskeda personalen. Hon har inte påstått att någon har gjort fel, men sagt att om hon hade fattat beslut i denna sak så hade beslutet varit annorlunda med tanke på de stora vinster som UPM-ägarbolaget gjort. Men detta sade hon antagligen utan att ha alla fakta på bordet.

Marin har inte blandat sig i UPM:s beslut, bara startat en diskussion om saken. I ett vanligt samtal mellan parter med olika åsikt borde UPM:s ledning nu komma med ett svar där de kallt och sakligt ger motiven för stängningsbeslutet.

Men nej. Här kommer vi till en stor svaghet som vi har på borgerligt håll. Samlingspartiet och Sannfinländarna, det vill säga oppositionen, skyndar sig och tar till storsläggan mot regeringen innan UPM ens har hunnit komma med ett sakligt svar. Man talar om socialistisk politik som regeringen för, man talar om inkompetens och så vidare och tror sig härmed kunna samla politiska poäng.

Det kan finnas många acceptabla svar som UPM kan rada upp för sitt beslut i Kaipola i relation till vinsten. Är vinsten reell eller enbart en för tillfället lämpligt utjämnande bokföringspost? Är inkomstflödet i övrigt sådant att man kan driva Kaipola trots kommande svåra tider och att man kan driva den återstående verksamheten inom UPM problemfritt?

Vare därmed hur som helst, jag är inte expert. Det är synd att borgerligheten, som främst Samlingspartiet tror sig vara den enda försvararen av, inte förstår att vår statsministers inlägg i Kaipola bara var början till en diskussion med UPM och kanske den övriga industrin? En opposition skall naturligtvis vara kritisk, men inte blanda sig i en diskussion som inte ens har börjat på riktigt. Enskilda riksdagsledamöter kan utan risk säga många dumheter, men parti- och gruppordföranden i allmänhet bör vara mycket försiktiga i sina uttalanden för att vinna förtroende hos väljarna.

Enda vägen fram i en sådan diskussion är saklighet och fakta. Först när alla fakta ligger på bordet och vi kan börja sortera dem efter validiteten i hur de påverkar problemlösningen får man se vad man kan göra. Men att låsa positionerna från början är både dumt och onödigt. Att skylla på endera socialism eller kapitalism i detta skede är improduktivt och har ingenting med saken att göra.

Robert H. Lindberg, Kyrkslätt

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Många vill välja ekologiskt – också hos frisören

Mer läsning