Kaipola bara ett led i enorm omstrukturering

Viktigare än att relatera till det förgångna är att grunda planerna på en kvalificerad uppskattning av marknadsutvecklingen

Jag har en kommentar till Peter Rehnströms insändare (HBL Debatt 16.9). Han säger inledningsvis: "Kaipola ingår i UPM:s grupp Communications paper. Denna grupp var väl lönsam 2019, enligt bokslutet med en omsättning på 4,5 miljarder euro uppnåddes en vinst på 383 miljoner euro. Av det kan man dra slutsatsen att även Kaipola kan ha varit lönsam."

Den slutsatsen kan man nog inte dra! Tvärtom har Kaipola sannolikt inte varit lönsamt. Detta sagt utan insyn i bolagets räkenskaper.

Dessutom vill jag tillägga att viktigare än att relatera till det förgångna är att grunda planerna på en kvalificerad uppskattning av marknadsutvecklingen. Särskilt då efterfrågan sviktar och produktionskapaciteten är överdimensionerad.

Förstår man detta är den planerade nedläggningen av Kaipola bara ett led i den enorma industriella omstruktureringen vi har framför oss.

Kenneth Bergenheim, Helsingfors

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Många vill välja ekologiskt – också hos frisören

Mer läsning