Kaikkonen: "Småbarnsskola" kan ge barnen en jämlik start

Bild: Mostphotos

En skola för små barn kunde vara lösningen på den ökande ojämlikheten, säger ordförande för Centerns riksdagsgrupp.

Ordförande för Centerns riksdagsgrupp, Antti Kaikkonen (C) föreslår att man går in för en skola för små barn som en lösning på den ökande ojämlikheten i skolan.

– De första åren av skolgång och de brytpunkter som där ingår bör gjutas om till en helhet som garanterar att varje barn lär sig de grundläggande färdigheterna, säger Kaikkonen.

Kaikkonen är oroad över att kunskapsnivån bland skolelever i Finland sjunkit, och av att såväl de regionala skillnaderna som skillnaderna mellan flickors och pojkars resultat växt.

– Undersökningar visar att en del av dem som går ut grundskolan har brister i sådana grundläggande färdigheter som skrivning och läsning. Det kan vi inte nöja oss med, säger han.

Kaikkonen säger att det inte finns utrymme för ojämlikhet i skolsystemet.

– Lösningen finner vi genom att rikta uppmärksamheten mot de tidiga skolåren.

Kaikkonen säger att förskolan och grundskolans två första år bör bilda en helhet, en småbarnsskola som garanterar att alla barn har tillräcklig grundläggande kompetens för att gå vidare.

– Redan under de första åren i skolan bör man identifiera inlärningssvårigheter, ge eleven tillräckligt stöd och samtala med familjen om barnets utveckling, säger han.

Vid behov måste man ge barnet mer tid för att lära sig de grundläggande färdigheterna så att skillnaderna mellan barnen inte fördjupas på deras väg mot de övre årskurserna.

– Den finländska grundskolan är konstruerad så att alla får samma vägkost för livet oberoende av sin bakgrund. Så måste det vara även i framtiden, säger Kaikkonen och konstaterar att det är dags att ta tag i saken och sluta beklaga sig över situationen.

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning