Kaikkonen kritiserar ministerns tystnad om brittiskt samarbete

Bild: Roni Rekomaa

Utrikesutskottets ordförande Antti Kaikkonen (C) undrar varför försvarsminister Jussi Niinistö (Sannf) inte informerade utskottet i förväg om Finlands och Storbritanniens ramarrangemang kring försvarssamarbetet.

Kaikkonen skriver i sin blogg att bilaterala avtal alltid intresserar utskottet och att betydelsen ökar av Storbritanniens stora militära styrka och den aktuella brexit-frågan.

Jussi Niinistö förklarade på lördagen att han inte informerade utskottet eftersom dokumentet inte har någon stor utrikespolitisk betydelse.

Kaikkonen säger att utrikesutskottet har rätt att själv avgöra vilka utrikes- och säkerhetspolitiska frågor det är intresserat av. Enligt honom hade utskottet precis före midsommar bett om – och fått – information av försvarsministern om ett liknande samarbetsdokument mellan Sverige och USA.

– Jag tycker att det skulle ha varit ett väldigt naturligt tillfälle att berätta att Finland precis är på väg att underteckna ett samarbetsdokument rörande försvaret med EU:s viktigaste militärmakt Storbritannien, skriver Kaikkonen.

Han påminner också om att statsrådet enligt grundlagen är skyldigt att informera riksdagens utrikesutskott i frågor som berör utrikes- och säkerhetspolitiken.

– Jag förutsätter att informationen löper bättre i fortsättningen.

Utrikesutskottets vice ordförande Pertti Salolainen (Saml) säger att utskottet upprepade gånger tvingats klaga till försvarsministern över att han inte informerat dem i enlighet med grundlagen. Det kändaste fallet är enligt Salolainen spionoperationen mot Utrikesministeriet, som utskottet fick veta om av MTV.

– Det här Storbritannienavtalet var det senaste fallet i en lång rad. Om Finland ingår försvarsavtal med andra länder så är det viktigt att vi känner till det. Ett liknande avtal med USA är på väg. Vi kräver att vi får all information om det, sade Salolainen till FNB.

Niinistö och hans brittiska försvarsministerkollega Michael Fallon undertecknade dokumentet i Warszawa på lördagen, i samband med Natos toppmöte. Dokumentet går ut på att samarbetet stärks bland annat genom utbildning och övningar, i krishanteringsinsatser och informationsutbyte samt standardisering. Dokumentet innehåller inga förpliktelser till ett gemensamt försvar. 

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning