Kai Mykkänen: "FN:s flyktingorgans rekommendationer binder inte Finland"

Inrikesminister Kai Mykkänen (Saml) anser att Förenta Nationernas flyktingorgan UNHCR:s rekommendationer inte är bindande för Finland.Bild: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

Inrikesminister Kai Mykkänen (Saml) anser att Förenta Nationernas flyktingorgan UNHCR:s rekommendationer om säkerhetsläget i Afghanistan inte binder Finlands flyktingpolitik.

Migrationsverket meddelade tidigare på tisdagen att verket ska granska färska riktlinjer som FN-organet UNHCR har utfärdat om säkerhetsläget i Afghanistan. Enligt UNHCR har situationen förvärrats i synnerhet i Kabul som har utsatts för flera talibanska attacker på sistone.

– UNHCR bedömer i sina riktlinjer möjligheterna för intern flykt inom Afghanistan. På Migrationsverket utvärderar man på nytt om en afghan från en annan del av landet kan bosätta sig i Kabul eller inte, säger inrikesminister Kai Mykkänen till Demokraatti.

Enligt Mykkänen är UNHCR:s rekommendationer inte folkrättsligt bindande för Finland, trots att flyktingorganet är en central samarbetspartner, vars sakkunskap och analyser utnyttjas, uppger Demokraatti.

– Migri fattar beslut om de riktlinjer som ska tillämpas då asyl beviljas. Det är också Migri som självständigt tar ställning till UNHCR:s rapport, säger Mykkänen.

Polisen bekräftade på Twitter på tisdagen att inga afghanska asylsökande återbördas till Afghanistan de närmaste dagarna medan utredningen pågår.

Sammanlagt 1 147 afghaner har ansökt om asyl i Finland de senaste 12 månaderna. Av dem har 465 fått avslag på sin ansökan.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00