Kägeludden blir inget nytt Manhattan: "En trivsam stadsdel nära havet och med utsikt"

Kägeluddens infrastruktur byggs upp mycket kring kollektivtrafiken och biltrafiken på Ring I. Bild: Timo Kari

Kägeludden är främst känt som en stadsdel för företag och kontor. Nu pågår byggandet och planerandet av området med sikte på att göra Kägeludden till en trivsam stadsdel – också för invånare.

I Kägeludden i Esbo har inget hänt på många år. Området är främst förknippat med storföretagens kontorsbyggnader, men nu ska Kägeludden byggas till ett livligt företags- och bostadsområde. Enligt Esbo...