Kafékväll kring öppenhet och skåpliv

Svenska litteratursällskapets traditionella minneskafékväll ordnas på måndag i regnbågens färger. Temat är sexuella minoriteters och könsminoriteters historia och vardag under 1900-talet.

Kaféet inleds med skådespelaren Riko Eklundhs personliga betraktelse. Under kvällen diskuterar deltagarna hur det var att leva som homosexuell, bisexuell eller transperson på svenska i 1900-talets Finland. Var träffades man, vilka var förebilderna och hur fick man information? Fanns det några svenska rum? Det går bra att ta med sig tidningar, fotografier eller dokument av olika slag.

Det finns plats för tolv deltagare, förhandsanmälan görs via anmälningslänken på sls.fi senast den 5 mars. Kaféet öppnar klockan 18 den 6 mars på Riddaregatan 5.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning