Kaarlo Hildén rektor för Konstuniversitetet, Hanna Johansson dekanus för Bildkonstakademin

Kaarlo Hildén Bild: Aku Häyrynen

Konstuniversitetets styrelse har utsett musikmagister Kaarlo Hildén till rektor för nästa femårsperiod, med början i december. På samma möte den 16 juni utsågs filosofie doktor Hanna Johansson till de...